Podrobnosti záznamu

Jméno
   Repčok, Ivan
Autor článku
   O kremeni granitoidov a hydrotermálnych žíl Mo-W zrudnenia pri Rochovciach (styk veporika a gemerika)
   Radiometrické datování trachyadenyitu od Uherského Brodu (magurská skupina flyšového pásma) (35-12 Strání)
   Rekonštrukcia časového vývoja vulkánov severnej časti Slánských vrchov
   Revised radiometric time-scale for the central paratethyan Neogene
   Vek niektorých vulkanitov Krupinskej planiny, Burdy a Cerovej vrchoviny metódou stôp po štiepení uránu
   Vek niektorých vulkanitov východného Slovenska určený metódou stôp po štiepení uránu
   Výsledky izotopového výzkumu Mo-W zdrudnenia pri Rochovciach. Styčná zóna gemerika a veporika