Podrobnosti záznamu

Jméno
   Rez, Jiří
Autor monografie
   Věda a příroda
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 24-324 Brno-sever
   Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, list 24-431 Šlapanice
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR list 24-413 Mokrá-Horákov
   Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami, 24-431 Šlapanice
   Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami, mapa inženýrskogeologického rajonování, 24-431 Šlapanice
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 24-413 Mokrá-Horákov - Tektonická mapa
Autor článku
   3D stavba lomů Mokrá (předběžné výsledky) : 24-41 Vyškov
   3D-Tectonics of the Devonian Rocks near the Adamov Town (the Brno Massif)
   3D-Tectonics of the Devonian Rocks near the Adamov Town (the Brno Massif)
   The black box of the stress analysis based on calcite twinning
   Calcite twinning stress inversion using OIM (EBSD) data
   Calcite twinning stress inversion using OIM (EBSD) data
   Dual Variscan thrusting in the Brno Massif (eastern margin of the Bohemian Massif, Czech Republic)
   Dual Variscan thrusting in the Brno Massif (Eastern margin of the Bohemian Massif, Czech Republic)
   High-resolution biostratigraphy of the Tournaisian-Visean (Carboniferous) boundary interval, Mokra quarry, Czech Republic
   Napjatostní analýza dvojčatných lamel v kalcitu s využitím OIM (EBSD)
   Násunová stavba lomů Mokrá-Horákov
   Násunová tektonika v jižní části Moravského krasu
   Násunová tektonika východního okraje brněnského masivu
   Násunová tektonika východního okraje brněnského masivu
   Outline of the 3D Structure in the Mokrá Quarries
   Outline of the 3D Structure in the Mokrá Quarries
   Přírodní hrozby a rizika v krajině
   REVIZE GEOLOGICKÉ DOKUMENTACE ŠTOL VE KŘTINSKÉM ÚDOLÍ, MORAVSKÝ KRAS
   Tectonics of occurrence of Devonian rocks near the town of Adamov
   Tektonika výskytu devonu u Adamova (24-32 Brno)
   Thrust tectonics in the southern part of the Moravian Karst
   Zastoupení organického materiálu v rámci moderních fluviálních sedimentů na Zlínsku : 25-31 Kroměříž, 25-32 Zlín
   Zastoupení organického materiálu v rámci moderních fluviálních sedimentů na Zlínsku