Podrobnosti záznamu

Jméno
   Rezek, Karel
Autor článku
   Berlinit AlPO4 ze sulfidického ložiska Zlaté Hory-západ
   Bismutin z Háje na Chomutovsku
   Chromit z roveňského pásma v Kutné Hoře
   Distribuce a formy vystupování minoritních prvků v obecných sulfidech
   Distribuce Ag a některých dalších průvodních prvků v sulfidech turkaňského pásma v Kutné Hoře
   Fericopiapit z Vyšehořovic u Českého Brodu
   Geochemical study of selected minor elements in polymetallic nodules and crust from eastern part Clarion-Clipperton fracture zone, Pacific Ocean
   Geochemie průvodních prvků sulfidů
   Geochemie průvodních prvků sulfidů
   Humboldtin z Lomnice u Sokolova
   Linarit a brochantit z lokality Bleigrund u Kraslic
   Mineralogie sulfidického zrudnění u Prachovic v Železných horách
   Posúdenie selektívnej agregačnej účinnosti makro a nízkomolekulových reagencií pre minerálne suspenzie
   Příspěvek k problematice vazby a distribuce zlata v pyritu ložiska Zlaté Hory - západ
   Příspěvek k výzkumu flotačního zpracování siderito-barytové suroviny z odkaliště ŽB Rudňany
   Příspěvek k výzkumu kolektivní flotace s řízeným obsahem pyritu
   Sledování stavu znečištění prostředí těžkými kovy a radioaktivní kontaminací na okraji CHKO Broumovsko v průběhu sanace hořící haldy dolu Kateřina v Radvanicích (etapa 1999)
   Statistické hodnocení vztahu strukturních, chemických a fyzikálních vlastností pyritu
   Tennantit z ložiska Zlaté hory - západ
   Verlamoffit z lokality Bajan Mod v Mongolsku
   Vliv složení starých hutních strusek z území kutnohorského revíru na kontaminaci horninového prostředí rizikovými prvky