Podrobnosti záznamu

Jméno
   Richter, Štefan
Autor článku
   Chryzotilový azbest z telies serpentinitov pri Jasove a Brezničke
   Rozvoj technologických procesov rúd v aplikácii projektovej činnosti Rudného projektu Košice
   Štúdium magnetických vlastností prírodného azbestu v tvare prášku
   Štúdium niektorých štruktúrno-textúrnych vlastností chryzolitu z Jakloviec, Kalinova a Jasova magnetickými metódami