Podrobnosti záznamu

Jméno
   Roštínský, Pavel
Autor monografie
   Geologické mapování CHKO Žďárské vrchy v měřítku 1:25 000...
   Geologické mapování CHKO Žďárské vrchy v měřítku 1:25 000. Mapové listy: 13 - 443 Chotěboř, 23 - 222 Herálec, 24 - 112 Jedlová, 23 - 223 Přibyslav, 24 - 113 Nové Město na Moravě, 24 - 114 Dalečín, 24 - 131 Bobrová
   Kleč v horské krajině Hrubého Jeseníku
   Mapa náchylnosti území k porušení stability svahů 1:10 000 35-12-04
   Mapa náchylnosti území k porušení stability svahů 1:10 000 35-12-09
   Mapa náchylnosti území k porušení stability svahů 1:10 000 35-12-14
   Program "ISPROFIN" č. 215120 "Podpora a prevence v územích ohrožených nepříznivými klimatickými jevy". Podprogram 215124-1 Dokumentace a mapování...
   Stav geomorfologických výzkumů v roce 2008. Průvodce k exkurzi
   Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 1:10 000 35-12-04
   Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 1:10 000 35-12-09
   Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 1:10 000 35-12-14
   Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 1:10 000 35-12-17
   Vybrané přírodní extrémy a jejich dopady na Moravě a Slezsku
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000 13-443 Chotěboř
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000 23-221 Ždírec nad Doubravou
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000, list 23-223 Přibyslav
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1: 25 000, list 23-222 Krucemburk. 116 km čtv. v okolí města Krucemburk, kraj Vysočina
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25 000 24-112 Jedlová
   Základní geologická mapa 1 : 25 000 s Vysvětlivkami 23-224 Žďár nad Sázavou
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami, 13-443 Chotěboř
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami, 23-222 Krucemburk
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami, 23-223 Přibyslav
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami, list 24-111, Sněžné
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 24-113 Nové Město na Moravě a přilehlé části listů 24-114 Dalečín a 24-131 Bobrová
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 23-221 list Ždírec nad Doubravou
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, 13-444 Hlinsko
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 14-334 Polička
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 24-112 Jedlová
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 24-113 Nové Město na Moravě
   Základní geologická mapa České republiky 1:25.000, list 23-221 Ždírec nad Doubravou
   Základní geologická mapa ČR 1 : 25 000 s Vysvětlivkami, list 23-224 Žďár nad Sázavou
   Základní geologická mapa ČR 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 14-333 Svratka
Autor článku
   Active tectonics in the eastern margin of the Bohemian Massif - based on the geophysical, geomorphological and GPS data
   Application of geophysical methods in geomorphological research in the middle part of the Svratka River Valley NW from Brno (Czech Republic)
   Bloková svahová deformace v krystalických horninách v údolí Svratky severozápadně od Tišnova
   Bloková svahová deformace v krystalických horninách v údolí Svratky severozápadně od Tišnova
   Částečně exhumovaný tektonický reliéf jihovýchodního okraje Českého masivu na jihozápadní Moravě a severním Rakousku
   Důlní práce na Pustině u Míšovic
   Důlní práce na Pustině u Míšovic (Znojemsko)
   Effects of dwarf pine stands on slope deformation processes, as a basis for their management in the Hrubý Jeseník Mts
   Exhumed Cenozoic landforms on the SE flank of the Bohemian Massif in the Czech Republic and Austria
   Geomorfologická charakteristika okolí archeologické lokality Moravský Krumlov IV
   Geomorfologická inventarizace vybraných skalních útvarů v centrální části CHKO Žďárské vrchy
   Geomorfologická inventarizace vybraných skalních útvarů v centrální části CHKO Žďárské vrchy
   Geomorfologická pozice hrubě klastických sedimentů spodního miocénu v širším prostoru vyvýšeniny Bohutický les na jižní Moravě a jejich vztahy k neotektonickému vývoji reliéfu
   Geomorfologické rysy západního okrajového svahu vyvýšeniny Bohutického lesa u Miroslavi (jižní Morava)
   Geomorfologie oblasti diendorfského zlomu na jihovýchodním okraji Českého masivu na jihozápadní Moravě a v severovýchodním Rakousku
   Geomorphology of the Diendorf Fault Area on the SE margin of the Bohemian Massif in SW Moravia and NE Austria
   The granite landscape of the Krumlovský les Forest, south Moravia an example of a variety of structural controls
   The granite landscape of the Krumlovský les Forest, South Moravia. An example of a variety of structurals controls
   Gravitační svahové procesy jako geomorfologický extrém na příkladě Vnějších Západních Karpat
   Hrubě klastické sedimenty spodního miocénu v širším prostoru vyvýšeniny Bohutický les na jižní Moravě
   Influence of neotectonics on the distribution of Neogene deposits in the Miroslav area (SE margin of the Bohemian Massif, South Moravia)
   Interdisciplinární geovědní studium historického dolu Jeroným a okolí ve Slavkovském lese (západní Čechy)
   Inventarizace svahových deformací v Bílých Karpatech v oblasti Velké Javořiny a Lopeníku
   Kvartérní sedimenty a svahové procesy v oblasti Kohoutovické vrchoviny na západním okraji Brna
   Kvartérní sedimenty a svahové procesy v oblasti Kohoutovické vrchoviny na západním okraji Brna
   Lower Neogene palaeocoast in the Miroslav region (SE margin of the Bohemian Highland, Czech Republic) and its subsequent geomorphological transformations
   Morfostrukturní analýza Červeného kopce v Brně
   Morfostrukturní analýza vyvýšeniny Bohutický les na jižní Moravě
   Morphostructural analysis of the Bohutický les Upland in the south Moravia
   Ochrana přírody a možnosti geomorfologické inventarizace v CHKO Žďárské vrchy
   Působení na reliéf severovýchodní části Vizovické vrchoviny
   Recent geodynamic and geomorphological analyses of the Diendorf-Čebín Tectonic Zone, Czech Republic
   Results of repeated measurements at the Železné hory - Tišnov fault system surroundings
   Sedimentární pokryvy v oblasti Bohutického lesa u Miroslavi a jejich vztah k vývoji reliéfu krajiny
   Sedimentární pokryvy v oblasti Bohutického lesa u Miroslavi a jejich vztah k vývoji reliéfu krajiny
   Svahové deformace v Bílých Karpatech v oblasti Velké Javořiny a Velkého Lopeníku : 35-12 Strání
   Svahové deformace v Bílých Karpatech v oblasti Velké Javořiny a Velkého Lopeníku
   Svahové deformace v oblasti Keprníku, Hrubý Jeseník : (14-24 Bělá pod Pradědem)
   Svahové deformace ve Vizovické vrchovině východně od Vizovic na listu mapy 25-32-25 (25-32 Zlín)
   Svahové pohyby v severovýchodní části Vizovické vrchoviny v Moravsko-slovenských Karpatech
   Svahové procesy na západním svahu Hobrtenek v Kohoutovické vrchovině na západním okraji Brna
   Svahové procesy na západním svahu Hobrtenek v Kohoutovické vrchovině na západním okraji Brna
   Tektonické uspořádání jv. okraje Českého masivu na jižní Moravě a v severním Rakousku
   Vývoj antropogenních transformací reliéfu v oblasti historického Dolu Jeroným ve Slavkovském lese
   Vývoj antropogenních transformací reliéfu v oblasti historického Dolu Jeroným ve Slavkovském lese
   Zaniklé Otěchleby u Velké Bíteše (okr. Žďár nad Sázavou)
   Životní jubileum Karla Kirchnera