Podrobnosti záznamu

Jméno
   Rožnovský, J.
Autor monografie
   Klima Brna. Víceúrovňová analýza městského klimatu
Autor článku
   Increase of annual and seasonal air temperatures in the Czech Republic during 1961 - 2010
   Klimatická změna podle měření teplot vzduchu v pražském Klementinu za 230 let
   Změna ročních a sezonních srážkových úhrnů v České republice v letech 1961-2012
Editor monografie
    14. Česko-slovenská bioklimatologická konference Bioklima - prostředí - hospodářství
    Bioklimatologické aspekty hodnocení procesů v krajině. Sborník příspěvků z mezinárodní konference
    Bioklimatologie současnosti a budoucnosti. 15. československá bioklimatologická konference
    Extrémy oběhu vody v krajině. Sborník abstraktů a CD s příspěvky z mezinárodní konference
    Extrémy počasí a podnebí. Sborník abstraktů a CD ROM s články
    Fenologická odezva proměnlivosti podnebí
    Klima lesa. Sborník referátů z mezinárodní vědecké konference
    Klimatické změny a lesní hospodářství. Sborník referátů
    Mendel and bioclimatology. Conference proceedings
    Mikroklima a mezoklima krajinných struktur a antropogenních prostředí
    Mikroklima porostů. Sborník ze semináře
    Vláhové poměry krajiny. Sborník recenzovaných příspěvků z mezinárodní konference