Podrobnosti záznamu

Jméno
   Rojkovič, Igor
Autor článku
   Association of organic matter with uranium mineralization in the Permian sandstones of the Western Carpathians
   Comparison of Ore Mineralization in Permian Sediments of the Western Carpathians and Rif, Morocco
   Geologická stavba a uránové zrudnenie pri Novoveskej Hute
   Geologická stavba a uránové zrudněnie v perme severovýchodnej časti Slovenského rudohoria
   Grafit z hydrotermálne mineralizovanej brekcie v Novoveskej Hute (Spišsko-gemerské rudohorie)
   Izotopic composition on sulphur and carbon of uranium mineralization near Novoveská Huta (tha Slovenské rudohorie Mts.)
   Metallogeny of the Malé Karpaty Mts.
   Ore Mineralization in the Permian Rocks of the Choč Nappe, the Western Carpathians
   Ore mineralization of the Malé Karpaty Mts. (Western Carpathians)
   Organic matter associated with uranium mineralization in the Permian of the Choč nappe (The West Carpathians Mts.)
   Rare earths from uranium mineralization occurrences in the Permian of the Gemericum, the Western Carpathians
   Uranium Distribution in Volcanic and Volcanoclastic Rocks of the Northern Gemeric Permian
   Vzácne zeminy v horninách permu gemerika