Podrobnosti záznamu

Jméno
   Rosendorf, Pavel
Autor monografie
   Příroda Prahy 8
Autor článku
   Citlivé oblasti
   Experimentální zjištění míry transformace povodňové a látkové vlny v upraveném korytě malého vodního toku
   Modelování zranitelnosti vod acidifikací v České republice
   Návrh revidovaného vymezení zranitelných oblastí podle nařízení vlády č. 103/2003 Sb.
   Pasivní bodový vzorkovač vody a plavenin
   Registr chráněných území - opomíjená součást rámcové směrnice pro vodní politiku EU
   The relationship between the quality of ground waters and the forest cover in regions affected by high levels of acid atmospheric deposition - a case study of the Krušné hory Mts., Czech Republic
   The Relationship between the Quality of Ground Waters and the Forest Cover in Regions Affected by High Levels of Acid Atmospheric Deposition - a Case Study of the Krušné Hory Mts.,Czech Republic
   Vliv povodně v červenci 1997 na jakost povrchových a podzemních vod
   Zranitelné oblasti