Podrobnosti záznamu

Jméno
   Roszková, Alena
Autor monografie
   Konference 14. Kvartér 2008, Sborník abstrakt
   Konference 15. Kvartér 2009, Sborník abstrakt
Autor článku
   : Czech Quaternary Palynological Database - PALYCZ: review and basic statistics of the data
   Boršice (k. ú. Boršice u Buchlovic, okr. Uherské Hradiště)
   Boršice (k.ú.Boršice u Buchlovic, okr. Uherské Hradiště)
   Czech Quaternary Palynological Database - PALYCZ: review and basic statistics of the data
   Ostrava (k.ú. Petřkovice u Ostravy, okr. Ostrava)
   Paleobotanical material
   Palynological study of holocene sediments at Early Medieval centre at Pohansko near Breclav (Czech Republic)
   Palynological study of Holocene sediments at Early Medieval centre at Pohansko near Breclav (Czech Republic)
   Palynologický výzkum holocenních sedimentů z raně středového centra Pohansko u Břeclavi v roce 2007. až 2008
   The pollen analysis of the chosen quaternary localities from the Giant Mountains (Krkonoše)
   Pylové analýzy vybraných kvartérních lokalit (Stříbrná bystřina, Rýchory) Krkonošského národního parku
   Raně středověké centrum na Pohansku u Břeclavi a jeho přírodní prostředí
   Spytihněv (okr. Zlín)
   Výzkum kenozoických sedimentů a stavebního kamene v prostoru sondy R18 do obranného valu na Pohansku u Břeclavi