Podrobnosti záznamu

Jméno
   Rozložník, Ladislav
Autor článku
   Aplikovanie metód štruktúrnej analýzy pre potreby geomechaniky v baníctve (na príklade ložiska magnezitu Miková-Jelšava)
   Graphite as a source of information concerning the genesis of some deposits in the Spiš Gemer Ore Mts.
   K sedemdesiatinám prof. RNDr. Vojtecha Zorkovského
   Nové poznatky o hodrušskom intruzívnom komplexe
   Petrogenesis and Age Determination of the Hodruša Granodiorite (Hodruša Hámre, Štiavnické vrchy Mts., Czecho-Slovakia)
   Petrophysical types of Gemeric Granites (West Carpathians, Czechoslovakia)
   Pozoruhodné akcesórie v gemerických granitoch
   Problémy metalogenetického rajónovania v Spišsko-gemerském rudohorí
   Problémy veku a zdroja sideritovej formácie Západných Karpát
   Prof. RNDr. Vendelín Radzo, CSc., šesťdesiatročný
   Prof. RNDr. Vojtech Zorkovský - seventy years old
   Sedimenty gosauského typu pri Dobšinskej ladovej jaskyni : Námety na netradičnú interpretáciu
   Spherical accessories ("spherules") in gemeric granites (West Carpathians - Czechoslovakia)
   Strižná zóna gemerika - nositelka sideritovej formácie
   Studies of zircons and biotites in Štiavnica granitoids part one: zircons
   Úloha grafitu pri zrudňovacích procesoch v Spišsko-gemerskom rudohorí
   Volframitovo-scheelitonosné feromagnezity - nový typ ložísk vo Východných Alpách a možnosti ich výskytu v Západných Karpatoch
   Výskyt stratiformných rúd zlata a striebra v bývalom banskom poli pri Dobšinej
   Výsledky výskumnej činnosti katedry geológie a mineralógie Baníckej fakulty Vysokej školy technickej v Košiciach v rokoch 1980-1985
   Vzťah hlbinnej stavby Západných Karpát k magmatizmu a metalogenéze
   Vzťah treťohornej metalogenézy v vývoju neotektonických blokov západných Karpát
   Zircons of gemeric granites (West Carpathians - Czechoslovakia)