Podrobnosti záznamu

Jméno
   Rozsypal, Alexandr
Autor článku
   Inženýrskogeologické aspekty revitalizace Sokolovské hnědouhelné pánve
   Inženýrskogeologické aspekty revitalizace sokolovské hnědouhelné pánve
   Metody kontrolního sledování a řízení geotechnických rizik při povrchové těžbě uhlí
   Přehodnocení inženýrskogeologické situace sokolovské hnědouhelné pánve pro umožnění obnovy krajiny, rozvoje sídel a infrastruktury
   Úvodní slovo
   Výsledky komplexního eko-geologického výzkumu v severočeské a sokolovské hnědouhelné pánvi