Podrobnosti záznamu

Jméno
   Rušajová, Jana
Autor monografie
   Experimentální měření seismických účinků odpálení náloží v prostoru letecké střelnice Milovany (VVP Libavá)
   Zdroje a vlastnosti vlnového pole krátkoperiodického seismického neklidu v ostravsko-karvinském regionu a jeho vývoj v prostoru a čase. Závěrečná zpráva grantového projektu
Autor článku
   Analýza šumových spekter
   A comparison of the features of windstorms Kyrill and Emma based on seismological and meteorological observations
   Contribution of the Institute of Geonics of the ASCR Ostrava to seismological monitoring in Silesia and northern Moravia
   Contribution of the Institute of Geonics of the ASCR Ostrava to Seismolological Monitoring in Silesia and Northern Moravia
   Current Induced Seismicity in the Paskov Mine Field
   Current induced seismicity in the Paskov mine field (Ostrava region)
   Earthquakes in the Czech Republic and surrounding regions in 1995-1999
   Earthquakes in the Czech Republic and surrounding regions in 1995-1999
   Frenštát seismic network and its contribution to observations of the natural and induced seismicity on the territory of Northern Moravia and Silesia
   Frenštát seismic network and its contribution to observations of the natural and induced seismicity on the territory of Northern Moravia and Silesia
   Induced seismic events in the Staříč and Paskov mine fields, Czech Republic
   The January 2007 windstorm and its impact on microseisms observed in the Czech Republic
   Katalogy registrace frenštátské sítě seismického polygonu OKD
   Large-hole blasting test in the Jakubčovice nad Odrou guarry
   Location of the "calibration" blast Jakubčovice and of two local tectonic events in the Ostrava region
   Mean vertically inhomogeneous models of the uppermost crust along seismic profiles in the Ohře rift and Moravo-Silesian region
   Microseisms and spreading of deformation waves around the globe
   Microseisms and spreading of deformation waves around the globe
   Mutual Coupling Between Meteorological Parameters and Secondary Microseisms
   Occurence of Induced Seismic Events in Staříč and Paskov Mine Fields
   Poznatky z dlouhodobého sledování přirozené a indukované seismicity v moravsko-slezském regionu
   Present microearthquakes activity occurring in Silesia and northern Moravia
   Přehled výzkumu Ústavu geoniky AV ČR s využitím dat frenštátské sítě RSP
   Příspěvek k dlouhodobému sledování seismického režimu OKR
   Re-opening of the temporary seismic station at Klokočov (KLOK)
   Seismic analysis of rockbursts recorded underground in the Ostrava - Karviná Coal Basin within the years 1993 - 2013
   Seismický neklid v Ostravě a jejím okolí
   Seismological and Meteorological Observations during the Pass of Windstorm "Kyrill" in mid January, 2007
   Seismological observations at discrete sites during the seismic experiment Sudetes 2003
   Seismologická pozorování v průběhu experimentu CELEBRATION 2000 a jejich předběžné vyhodnocení
   A simple smoothed velocity model of the uppermost Earth's crust derived from joint inversion of Pg and Sg waves
   Site response investigation at the seismological station Ostrava - Krásné Pole (OKC)
   Some features of seismic waves observed in the territory of Northern Moravia and Silesia
   Some features of seismic waves observed in the territory of northern Moravia and Silesia
   Some Features of Seismic Waves Observed on the Territory of Moravia and Silesia
   Současné poznatky z provozu seismické stanice Ostrava - Krásné Pole (OKC)
   Současný stav zpracování dat seismického polygonu Frenštát
   Spectral properties of Seismic waves during quarry blasts
   Technické odstřely v kamenolomech jako zdroj krátkoperiodických povrchových vln
   Three-dimensional crustal model of the Moravo-Silesian region obtained by seismic tomography
   Třísložkové digitální seismografy na seismické stanici Ostrava-Krásné Pole (OKC)
   Zpracování dat přirozených a indukovaných seismických jevů registrovaných na seismické stanici Ostrava-Krásné Pole (OKC)