Podrobnosti záznamu

Jméno
   Rudajev, Vladimír
Autor monografie
   Approximation of P-wave velocity anisotropy by three-axis ellipsoid
   Ocenění seismického ohrožení na základě polynomální aproximace funkce rozdělení kmitů zrychlení na staveništi JE Temelín : expertíza
Autor článku
   Accoustic emission analysis after long term strenght reaching of loaded rock samples
   Acoustic Emission Characteristics and Failure of Uniaxially Stressed Granitic Rocks: the Effect of Rock Fabric
   Acoustic emission characteristics and failure of uniaxially stressed granitic rocks: the effect of rock fabric
   Acoustic emission induced by thermal heating of rocks
   Acoustic emission of quasi-isotropic rock samples initiated by temperature gradients
   Analyses of acoustic emission and underground tremor time series from Rockburst hazardous areas of Ostrava-Karviná mines
   Analyses of Acoustic Emission and Underground Tremor Time Series from Rockburst Hazardous Areas of Ostrava-Karviná Mines
   Analysis of acoustic emission from rock samples loaded too long-therm strength limit
   Analysis of interaction of ultrasonic events
   Analysis of Seismicity of Earthquake Swarm Areas in the Western Bohemia
   Analysis of Seismicity of Western Bohemian Earthquake Swarm Areas
   Analysis of seismicity of Western Bohemian earthquake swarm areas
   Application of autocorrelation analysis for interpreting acoustic emission in rock
   Approximation of P-wave velocity anisotropy by three-axis ellipsoid
   Assessment of P-wave anisotropy by means of velocity elipsoid
   Assessment of P-wave Anisotropy by Means of Velocity Ellipsoid
   Assessment of P-wawe anisotropy by means of velocity elipsoid
   Assessment of velocity anisotropy in rocks
   Behaviour of rocks under various rates of loading
   Changes of anisotropy of P-wave velocity propagation during deformation process of rock samples
   Changes of Anisotropy of P-wave Velocity Propagation During Deformation Process of Rock Samples
   Changes of kinematic and dynamic parameters of ultrasonic sounding as a result of different types of loading regimes and different orientation of rock foliation
   Characteristics of acoustic emission from rocks under different loading patterns
   Comparison of field and laboratory seismic velocity anisotropy measurement (scaling factor)
   Comparison of field and laboratory seismic velocity anisotropy measurement (scaling factor)
   Comparison of field and laboratory seismic velocity anisotropy measurement (scaling factor)
   Complex analysis of acoustic emission from loaded rock samples
   Correlation Analysis of the Ultrasonic Emission from Loaded Rock Samples - the Study of Interaction of Microcracking Nucleation Centres
   Correlation analysis of ultrasound emission foci in loaded granites and migmatites
   Deformational characteristics and acoustic emission in loaded magnesite samples
   Determination of authentic formulae for seismic acceleration decay in the Bohemian massif
   Determination of P - wave arrival time of acoustic events
   Determination of the anisotropy of elastic waves monitored by a sparse sensor network
   Důlní indukované geodynamické jevy
   Důlní indukované seizmické děje
   The effect of rock fabric on acoustic emission characteristics
   Energy-frequency distribution of acoustic emission from loaded rock samples
   Energy frequency distribution of acoustic emission from loaded rock samples
   Estimation of Mining Tremor Occurrence by Using Neural Networks
   Evaluation of critical stress-strain state of rocks by ultrasonic emission (laboratory studies)
   Evaluation of stress-strain stage of loaded rock samples based on ultrasonic emission analysis
   Evaluation of ultrasound emission foci in loading rock samples
   Experimental determination of acceleration decay of seismic vibrations in the Bohemian Massif
   Experimental determination of acceleration decay of seismic vibrations in the Bohemian Massif
   Extrapolation of the Occurrence of Mining Tremors by Application of Neural Networks
   Geological Structure, Seismic energy Release and Forecasting of Rockburst Occurrence
   Geological structure, seismic energy release and forecasting of rockburst occurrence
   Geological structure, seismic energy release and forecasting of rockburst occurrence
   Geological Structure, Seismic Energy Release and Forecasting of Rockbursts Occurrence
   Historie výzkumu seismicity v kladenském revíru
   Hodnocení akustické emise zatěžovaných vzorků jako prognostického parametru totálního porušení
   Influence of crack distribution of rocks on P-wave velocity anisotropy - a laboratory and field scale study
   The influence of deep mining damping on the processes in lithospere [lithosphere] and environment : Příbram uranium deposit after termination of mining
   The influence of deep mining damping on the processes in lithosphere and environment. Příbram uranium deposit after termination of mining
   Influence of mutual orientation of foliation and acting loading on P-wave velocity
   Influence of mutual orientation of foliation and acting loading on P-wawe velocity
   Influence of rock grain size on energy of acoustic emission
   Influence of Rock Grain Size on Energy of Acoustic Emission
   Influence of Structure and Cracks Distribution on P-wave Velocity anisotropy in rocks - laboratory and field study
   Influence of ultrasonic events space clustering on autocorrelation parameters of their time series
   Instrument for monitoring spectral acceleration on response seismic ground motion
   Instrument for monitoring spectral acceleration on response seismic ground motion
   Investigation of induced seismic phenomena in the bituminous coal Kladno district
   Investigations of Induced Seismic Phenomena in the Bituminous-Coal Kladno District
   Kladenský revír
   Kladno District
   Laboratorní výzkum prekurzorů náhlé nestability hornin
   Laboratory investigation of precursors of sudden instability of rocks
   Laboratory investigation of precursors of sudden instability of rocks
   Laboratory Studies of Acoustic Emission prior to Uniaxial Compressive Rock Failure
   Linear and nonlinear attributes of ultrasonic time series recorded from experimentally loaded rock samples and total failure prediction
   Lokalizace jevů akustické emise v anizotropním prostředí
   Lokalizace jevů akustické emise v anizotropním prostředí
   The migration of acoustic emission foci in the dependence on acting load of rock samples
   Migration of Rockburst Foci in the Shaft Pillar of Mine Kladno 2 - Mayrau
   Mining tremor activity in the area of the mine Kladno II-Mayrau after ending of mining
   Mining Tremors Activity in the Area of the Mine Kladno II-Mayrau after Ending of Mining
   Mining Tremors as a Model for Earthquakes Forecasting
   Model testing of the reliability of seismic hazard assessment based on seismostatistical and seismotectonic methods
   Možnost předpovědi totálního rozrušení zatěžovaných horninových vzorků na základě analýzy ultrazvukové emise
   Možnost předpovědi totálního rozrušení zatěžovaných horninových vzorků na základě analýzy ultrazvukové emise
   Možnosti stanovení energie seismického ohniska
   Non-Linear Source Processes under Tensile Load Regime?
   Ocenění vzniku ultrazvukové emise na zatěžovaných horninách
   Options of determining the parameters of an acoustic emission source
   Ověření útlumových vztahů pro seismické vlny v Českém masivu
   Pictorial series of the manifestations of the dynamics of the Earth : regular exhibition at the Geophysical Institute of the Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague. 4., Historical images of rockburst's effects in mines
   Pictorial series of the manifestations of the dynamics of the Earth. 4. Historical images of rockbursts' effects in mines
   Possibilities of forecasting of rock sample total fracture by application of correlation analysis of acoustic emission events series
   Possibilities of forecasting of rock sample total fracture by application of correlation analysis of acoustic emission events series
   Prediction methods based on multichannel statistical extrapolation and their application on induced seismic events
   Prediction methods based on multichannel statistical extrapolation and their application on induced seismic events
   Prediction methods based on multichannel statistical extrapolation and their application on induced seismic events
   Recent Polish and Czechoslovakian rockbursts research and the application of stochastic methods in mine seismology
   Recorder of rotational ground vibration
   Seismic attribute - based evaluation of anisotropic piezosensitivity theory
   Seismic hazard assessment based on ground motion acceleragrams
   SEISMIC MEASUREMENTS ON A ROCK MASSIF SURFACE AT SHORT DISTANCES
   Seismic Phenomena Induced by Mining
   Seismic Phenomena Induced by Mining
   Seismic phenomena induced by mining
   Seismic profiles for attenuation acceleration measurement
   Seismic profiles for attenuation acceleration measurement
   Seismic regime of the West-Bohemian earthquake swarms region
   Seismic regime of the West-Bohemian earthquake swarms region
   Seismic source self organizing
   Seizmický režim západočeské oblasti zemětřesných rojů
   Simulation of aftershock series
   Simulation of aftershock series from rock samples
   Statistical methods of interpretation of mining tremors
   Statistical precursors of instability of loaded rock samples based on acoustic
   Strong motion rotation sensor
   Structure Elements of Rocks and Energy-Frequency Distribution of Seismic Phenomena
   Structure elements of Rocks and energy-frequency distribution of seismic phenomena
   Study of influence of scaling factor on seimic velocity anisotropy
   Study of the upper crustal structure on the territory of Bohemia using seismic waves from quarry blasts
   Ultrasonic and Seismoacoustic Control of Rheological Deformations of Loaded Sandstone Samples
   Ultrasonic emission as a tool for evaluation of rock instability - laboratory study
   Utilizing of ultrasonic emission to the prediction of rock sample instability
   Utilizing of ultrasonic emission to the prediction of rock sample instability
   Velocity dispersion in fractured rocks in a wide frequency range
   Verification the attenuation relations for seismic waves in the Bohemian Massif
   Vliv vzájemné orientace struktury migmatitu a směru jednoosého namáhání na parametry ultrazvukového prozařování
   Vliv vzájemné orientace struktury migmatitu a směru jednoosého namáhání na parametry ultrazvukového prozařování.
   Vývoj a současný stav geofyzikálních metod v prognóze důlních otřesů
Editor monografie
    Proceedings XXXI. Polish-Czech-Slovakian Symposium on Mining and Environmental Geophysics