Podrobnosti záznamu

Jméno
   Rutar, Tomáš
Autor monografie
   Měření změn napětí v horninovém masivu v okolí průzkumné školy staveniště Skalka pomocí tenzometrických svorníků v roce 2012
   Sběr a vyhodnocení dat ze 4 napěťových sond umístěných v rozrážce SP-47 ve štole Josef u Mokrska v rámci projektu MPO FR-TI3/325
Autor článku
   Measurement of stress tensor and stress changes induced by progress of long wall