Podrobnosti záznamu

Jméno
   Rybář, J.
Autor monografie
   Nebezpečí svahových pohybů v údolí Labe okresu Děčín
Autor článku
   Geologická stavba území Moravy jako podmiňující fenomén sesuvných pohybů
   Geomorfologie, sesuvy a ostatní svahové pohyby
   Slope instability hazard evaluation in the Flysch Western Carpathians (Czech Republic)
Editor monografie
    1st European Conference on Landslides: Abstracts
    1st European Conference on Landslides. North-West Bohemian Field Trip. Field Trip Guide
    1st European Conference on Landslides. Post-Conference Field Trip. East of the Czech Republic and Slovakia. Field Trip Guide
    Abstracts. 1st European Conference on Landslides. June 24-26.2002, Prague, Czech Republic
    Bohemian Landslide Field Trip Guide 1994
    Landslides
    Landslides. Proceedings of the First European Conference on Landslides
    North Bohemian Field Trip 1999: Field Trip Guide