Podrobnosti záznamu

Jméno
   Rybář, Jan
Autor monografie
   Comparative examples of landslide from Czech Republic and Slovakia
   Dokumentace a mapování svahových pohybů v ČR, podprogram ISPROFIN č. 215124-1, Přehled provedených prací, celkem 160 mapových a 15 textových příloh
   Hodnocení rizik nestability svahů v oblasti Valašské Meziříčí - Mikulůvka - Jablůnka - Mala Bystřice v okrese Vsetín
   Hodnocení rizik nestability svahů v oblasti Valašské Meziříčí - Mikulůvka - Jablůnka - Malá Bystřice v okrese Vsetín: závěrečná zpráva
   Hodnocení svahových deformací na Příhrazské vrchovině na Mladoboleslavsku
   Hodnocení svahových deformací v oblasti Mladoboleslavska: zpráva za rok 2004
   Hodnocení svahových deformací v oblasti Vsetínska a Mladoboleslavska: zpráva za 2. etapu
   Hodnocení svahových deformací v oblasti Vsetínska: zpráva za 1. etapu
   Hodnocení svahových deformací v oblasti Vsetínska: zpráva za 3. etapu
   Hodnocení výsledků kontrolního sledování bočních svahů lomu Čs. armády v období 1983 - 1996
   Ingenieurgeologie II., Massenbewegugen
   Metodický návrh na doplnění registru sesuvů v databázi Geofondu ČR a jeho začlenění do informačního systému pro oblast havárií
   Monitoring geodynamických jevů v sv. části Beskyd. Závěrečná zpráva
   Nebezpečí svahových pohybů v údolí Labe okresu Děčín: závěrečná zpráva
   Předběžné hodnocení stavu monitoringu v lomu ČSA a jeho významu pro hospodárné postupy těžby
   Sledování účinnosti stávajících protiabrazních opatření na levém břehu vodní nádrže Nechranice
   Standsicherheit der Hänge in der Umgebung des Kehrtunnels im Weiler in Wutachtal
   Vyjádření k projektu ČD DDC, Optimalizace trati Děčín - státní hranice SRN, objekty SO 301 a SO 332
   Závěrečná zpráva o řešení grantového projektu :Interpretace údajů o vlivu technogenní činnosti při úpatí Krušných hor na průběh endogenních a exogenních pochodů v okolním horninovém prostředí
   Zpráva o inženýrskogeologickém mapování svahových pohybů ve vybraných modelových oblastech v údolí Labe
   Zpráva o řešení projektu PECO 93 "Meteorological factors influencing slope stability and slope movent type: Evaluation of hazard prone areas" v roce l994
Autor článku
   1st European Conference on Landslides
   7th International Conference and Field Workshop on Landslides, Post Conference Tour Quide
   30. výročí Ústavu geologie a geotechniky ČSAV
   38. Mezinárodní kolokvium geomechaniky v Salcburku
   41. kolokvium geomechaniky v Salcburku
   42. kolokvium geomechaniky v Salcburku
   42. kolokvium geomechaniky v Salzburku
   43. kolokvium geomechaniky v Salcburku
   43. kolokvium geomechaniky v Salcburku
   Aktuální inženýrskogeologické problémy v severočeském hnědouhelném revíru
   Alarming limits in slope deformation monitoring
   Analogy in stability evaluation of high rock-cutting slopes
   Analogy in stability evaluation of high rockcutting slopes
   Analysis of manifestation of tectonic activity in seismically active regions of the Bohemian Massif
   Analýza projevů tektonické aktivity v seizmoaktivních oblastech Českého masivu
   Aptitude of Slopes to Stability Failure in the Neovolcanite Region of České Středohoří Mountains (Czech Republic)
   Aptitude of Slopes to Stability Failure in the Neovolcanite Region of České Středohoří Mountains (Czech Republic)
   Avalanche-like occurrences of slope deformations in the Czech Republic and coping with their consequences
   Basic geological structures conditioning evolution of landslide movements - Examples from Czech Republic
   Bedeutung der klimatischen Verhältnisse für die Aktivität der Rutschungen
   Beobachtung rezenter tektonischer Bewegungen im Wattenkopftunnel bei Ettlingen
   Beobachtung rezenter tektonischer Bewegungen im Wattkopftunnel bei Ettlingen
   Bohemian Landslide Field Trop 1994, Field Trip Guide
   CEC Project MeFISSt - Field trip in the Langhe Hills (November 27-29, 1994)
   Climate-induced landslide reactivation at the edge of the Most Basin (Czech Republic) - progress towards better landslide prediction
   Climatic effects in landslide movements of claystones in Bohemian Cretaceous Table
   Comments on the origin of translatory landslides in the Maritsa-Iztok basin, Bulgaria
   Comments on the origin of translatory landslides in the Maritsa-Iztok basin, Bulgaria
   Cutt-off of a railway line by earth flows in the Czech Republic during July 1997
   Česká národní skupina IAEG
   Deformační funkce tektonických struktur v masivu
   Deformation function of tectonic structures in massifs
   Deformation trends in the Jezeří Castle massif, Krušné Hory Mts
   Deformation trends in the Jezeří Castle massif, Krušné Hory Mts.
   Deformations on the Nechranice reservoir banks
   Dendrochronological analysis of Čeřeniště landslide (Czech Republic)
   Devadesátiny akademika Quida Záruby
   Direct field measurements of contemporary movements on tectonic structures
   Direct field measurements of contemporary movements on tectonic structures
   Empfehlungen zum Erkennen und Erfassen von Rutschungen
   Endogeneous factors influencing origin and evolution od [i.e. of] slope deformations
   Endogeneous factors influencing origin and evolution of slope deformations
   Engineering - Geological Evaluation of Climatic Effects in the Cyclic Character of Slope Movement Activity
   Engineering geodynamics: a theme of recent Bulgarian-Czechoslovak cooperation (Introductory Note)
   Engineering geodynamics: a theme of recent Bulgarian-Czechoslovak cooperation (Introductory Note)
   Engineering-geological evaluation of climatic effects in the cyclic character of slope movement activity
   Evaluation of the geological phenomena threatening historical heritage structures in the Czech Republic dominating the landscape scenery
   Evaluation of the geological phenomena threatening historical heritage structures in the Czech Republic dominating the landscape scenery
   Examples of deep-seated slope movements in Bohemia Massif
   Extrémní hydrogeologická situace roku 2002 z pohledu inženýrské geologie
   Extrémní hydrogeologické situace roku 2002 z pohledu inženýrské geologie
   The field workshop, 1. Czech section, Bohemian part
   Geodynamic interdisciplinary studies into slope failures in localities of archaeological significance
   Geologická stavba území Moravy jako podmiňující fenomén sesuvných pohybů
   Geologická stavba území Moravy jako podmiňující fenomén sesuvných pohybů
   Geomechanische Modelle zur Erforschung von Rutschungen
   Geotechnical aspects of gas storage in rock caverns
   Hodnocení náchylnosti k sesouvání ve vybraných částech okresu Vsetín
   Hodnocení náchylnosti svahů k sesouvání na lokalitách Dobkovice a Bohyně okres Děčín (02-23 Děčín, 02-41 Ústí nad Labem)
   Hodnocení náchylnosti svahů k sesouvání na lokalitách Dobkovice a Bohyně, okres Děčín
   Hodnocení náchylnosti území k sesouvání ve vybraných částech okresu Vsetín (25-14 Valašské Meziříčí, 25-23 Rožnov pod Radhoštěm, 25-32 Gottwaldov, 25-41 Vsetín)
   Hodnocení nebezpečných geodynamických jevů v Pojizeří v okolí Mladé Boleslavi
   Hodnocení rizik nestability svahů v oblasti Valašské Meziříčí-Mikulůvka-Jablůnka-Malá Bystřice
   Hodnocení rizik nestability svahů v oblasti Valašské Meziříčí-Mikulůvka-Jablůnka-Malá Bystřice v okrese Vsetín: 1. etapa prací
   Hodnocení rizik nestability svahů v oblasti Valašské Meziříčí-Mikulůvka-Jablůnka-Malá Bystřice v okrese Vsetín
   Hodnocení stabilitních poměrů na území Příhrazské vrchoviny : 03-34 Sobotka
   Hodnocení stabilitních poměrů na území Příhrazské vrchoviny
   Impact of precipitation and evapotranspiration to water saturation of landslides in claystones
   Increase of landslide activity in the Bohemian Massif, Czech Republic, in 1995
   Increase of landslide activity in the Bohemian Massif, Czech Republic, in 1995
   Increasing impact of anthropogenic activities upon natural slope stability
   Increasing impact of antropogenic activities upon natural slope stability
   Indukovaná seizmicita při povrchové těžbě hnědého uhlí
   The influence of climate on the České středohoří Mts. slope deformations - data analysis since the 18th Century
   The Influence of Climate on the České Středohoří Mts. Slope Deformations - Data Analysis since the 18th Century
   Ingenieurgeologische Aufgaben bei der Beherrschung der Umweltbeeintrachtigung durch Rohstoffabbau
   Ingenieurgeologische Aufgaben bei der Beherrschung der Umweltbeeinträchtigung durch Rohstoffabbau
   Interdisciplinární výzkum hlubokých svahových deformací na lokalitě Čeřeniště, okres Litoměřice (02-41 Ústí nad Labem)
   Interdisciplinární výzkum hlubokých svahových deformací na lokalitě Čeřeniště, okres Litoměřice
   Interpretace údajů o vlivu technogenní činnosti při úpatí Krušných hor na průběh endogenních a exogenních pochodů v okolním horninovém prostředí
   Interpretace údajů o vlivu technogenní činnosti při úpatí Krušných hor na průběh endogenních a exogenních pochodů v okolním horninovém prostředí
   Interpretation of Data about Technogenic Activity at the Toe of Krušné hory Mts. Affecting Endogeneous and Exogeneous Processes in the Rock Environment
   Interpretation of data about technogenic activity at the toe of Krušné hory Mts. affecting endogenous and exogenous processes in the rock environment
   Investigation of a railroad tunnel affected by slow landsliding
   Investigation of the triggering factor leading to an increased landsliding in the Czech Republic due to enormous saturation of rock environment
   Inženýrská geologie
   Inženýrskogeologická rajonizace výchozové partie severočeské hnědouhelné pánve při úpatí Krušných hor
   Inženýrskogeologické poměry v širším okolí hradu Bezděz : 03-33 Mladá Boleslav
   Inženýrskogeologické poměry v širším okolí hradu Bezděz
   Inženýrskogeologické poznatky o krušnohorském zlomovém pásmu
   Inženýrskogeologický rozbor podmínek těžby hnědého uhlí při úpatí Krušných hor
   Inženýrskogeologický rozbor vlivu klimatu na cyklické změny aktivity svahových pohybů
   Inženýrskogeologický rozbor vlivu klimatu na cyklické změny aktivity svahových pohybů
   K šedesátinám Ing. Jaroslava Paška, Csc.
   Konference o sesuvech při dopravních stavbách
   Kontrolní sledování svahů při lomové těžbě surovin v Kanadě
   A lake in Western Bohemia dammed by a historic landslide
   Landslide susceptibility mapping under conditions of the Czech Republic
   Landslides triggered by heavy rainfall on July 1997 in the Czech Republic
   Lidé a niagarské vodopády
   Mapy náchylnosti k sesouvání v České republice
   Model detekce půdních sesuvů s využitím dat dálkového průzkumu Země a nástrojů GIS
   Model of landslide detection using remote sensing data and GIS tools
   Model of landslide detection using remote sensing data and GIS tools
   Monitoring and physical model simulation of a complex slope deformation in neovolcanics
   The monitoring of slow-moving landslides and assessment of stabilisation measures using an optical-mechanical crack gauge
   Náchylnost svahů k sesouvání v západní části Moravoslezských Beskyd (25-14 Valašské Meziříčí, 25-23 Rožnov pod Radhoštěm)
   Náchylnost svahů k sesouvání v západní části Moravskoslezských Beskyd
   Nebezpečné geodynamické jevy na území Kosmonoské výšiny : (03-33 Mladá Boleslav)
   Nebezpečné geodynamické jevy na území Kosmonoské výšiny
   Některé problémy inženýrské geologie v Kanadě
   Nepříznivé společenské dopady svahových pohybů
   Nepříznivé vlivy lidské činnosti na stabilitu přirozených svahů
   Open pit mine ČSA
   Open pit mining under Krušné hory mountains high slopes
   Permeability and Soil Moisture Conditions of Landslides in Clayey Rocks
   Permeability and Soil Moisture Conditions of Landslides in Clayey Rocks
   Perspektivy výstavby tunelů v rámci modernizace evropské železniční sítě
   Pictorial series of the manifestations of the dynamics of the Earth : regular exhibition at the geophysical institute of the Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague. 3., Historical images of landslides and rock falls
   Pictorial series of the manifestations of the dynamics of the Earth. 3. Historical images of landslides and rock falls
   Prevence nebezpečného porušení vysokých svahů
   Problems of slope stability in the North Bohemian brown-coal basin
   Problémy inženýrské geologie a geotechniky při využití zbytkových jam uhelných lomů SHP pro ukládání odpadů
   Process analysis of deep slope failures in České středohoří neovolcanites
   Process analysis of deep slope failures in České středohoří neovolcanites
   Příklady deformací svahů a staveb při změnách hladiny podzemní vody
   Příklady vlivu strukturně geologických poměrů na vývoj svahů v Beskydech a ve Vsetínských vrších
   Přímá měření současných pohybů na tektonických strukturách
   Přímá měření současných pohybů na tektonických strukturách
   Pseudokrasové jeskyně podmíněné svahovými pohyby a sledování jejich současného vývoje
   Quido Záruba v Mezinárodní asociaci inženýrské geologie
   Regional types of deep-seated slope failures in the areas of Tertiary volcanics in the Bohemian Massif
   Risk assessment of deep-seated slope failures in the Czech Republic
   Rozbor příčin nestability svahů v povodí Rožnovské Bečvy u obce Vidče
   Rozbor příčin zvýšeného výskytu svahových deformací v České republice v červenci 1997
   Rozbor příčin zvýšeného výskytu svahových deformací v České republice v červenci 1997
   Rozbor vývoje hlubokého porušení svahů v neovulkanitech Českého středohoří
   Rozpad synklinálního hřbetu Ondřejníku v Podbeskydské pahorkatině : 21-21 [i.e. 25-21] Nový Jičín, 21-22 [i.e. 25-22] Frýdek-Místek
   Rozpad synklinálního hřbetu Ondřejníku v Podbeskydské pahorkatině
   Sesuv Vintířovské výsypky na Sokolovsku
   Sesuvy a jiné nebezpečné svahové pohyby na území České republiky
   Sinistral shear strains detected in a tectonic zone of Rhein fault near Ettlingen (Germany)
   Slope failures around the rock castle Drábské světničky, Czech Republic
   Slope failures around the rock castle Drábské Světničky, Czech Republic
   Slope instability evaluation in the Flysch Western Carpathians (Czech Republic)
   Slope instability hazard evaluation in the Flysch Western Carpathians (Czech Republic)
   Slope movements in Carpathian Flysch affected by structural geological conditions
   Slopes disturbed by seepage from the mud pit near Hořetice
   Současnost a výhledy inženýrské geologie v Německé spolkové republice
   Standsicherheit der Böschungen von Tiefen Braunkohle-Tagebauen am Fusse des Erzgebirges in der ČSSR
   Strukturně podmíněné svahové pohyby ve východní části Moravskoslezských Beskyd : 25-22 Frýdek-Místek, 25-24 Turzovka
   Strukturně podmíněné svahové pohyby ve východní části Moravskoslezských Beskyd
   Svahové deformace v západní části chloumeckého hřbetu (03-33 Mladá Boleslav, 13-11 Benátky nad Jizerou)
   Svahové deformace v západní části Chloumeckého hřbetu
   Svahové deformace v západní části Chloumeckého hřbetu
   Svahové pohyby po přívalových deštích v regionu karpatského flyše
   Tectonic measurements of recent displacements at the eastern fault of the upper Rhinegraben
   Tectonic movements detected recently in the Upper Rhine Graben
   Time prediction of a rock fall in the Carinthian Alps
   Valašské Meziřící-Mikulůvka-Jablůnka-Malá Bystřice v okrese Vsetín: 1. etapa prací
   Verschiebungsmessungen an der östlichen Randverwerfung des Rheingrabens
   Vliv geologické stavby na vývoj svahových pohybů na Mladoboleslavsku
   Vliv klimatogenních faktorů na stabilitu přirozených a antropogenních svahů
   Vliv klimatogenních faktorů na stabilitu přirozených a antropogenních svahů
   Vliv klimatu na vývoj různých typů svahových pohybů
   Vliv klimatu na vývoj různých typů svahových pohybů
   Vliv klimatu na vývoj sesuvů a jiných nebezpečných svahových deformací
   Vliv zvodnění horninového prostředí na vývoj sesuvů a povodí
   Vliv zvodnění horninového prostředí na vývoj sesuvů a povodní
   Vybrané otázky stability svahů a podzemních děl
   Vybrané případy ohrožení železničních tratí nestabilitou svahů v Českém masívu
   Využití empirických přístupů k hodnocení stability vysokých zlomových svahů v krystaliniku
   Vznik indukované seizmicity při povrchové těžbě hnědého uhlí v pánvi Belchatów v PLR (aplikace poznatků pro Severočeskou hnědouhelnou pánev)
   XXXII. kolokvium geomechaniky v Salcburku
   Zemětřesení s geotermální příchutí : neklidný Rýnský příkop
   Zemětřesení s geotermální příchutí
   Zemětřesení v Porýní
   Zemětřesení v Porýní
   Zkušenosti s řešením stability svahů v kanadských lomech
   Zur Standsicherheit der Hänge in der Umgebung des Kehrtunnels Weiler/Wutachtal
   Zvýšený výskyt sesuvů v České republice v zimním období 2002/2003
   Zvýšený výskyt sesuvů v České republice v zimním období 2002/2003
Editor monografie
    1st European Conference on Landslides: Abstracts
    1st European Conference on Landslides. North-West Bohemian Field Trip. Field Trip Guide
    1st European Conference on Landslides. Post-Conference Field Trip. East of the Czech Republic and Slovakia. Field Trip Guide
    Landslides. Proceedings of the First European Conference on Landslides