Podrobnosti záznamu

Jméno
   Rybár, Pavol
Autor článku
   Návrh na optimálne využitie ložiska zeolitových tufov Nižný Hrabovec
   Skúsenosti s modelovaním ložísk nerudných surovín a projektovanie ich ťažby
   Skúsenosti s využitím osobného počítača PMD 85-2 pri modelovaní ložiska zeolitových tufov Nižný Hrabovec
   Zrnitostná analýza pieskovcov vnútrokarpatského paleogénu východného Slovenska