Podrobnosti záznamu

Jméno
   Rykl, Drahoš
Autor článku
   Barevné odrůdy křemene, vznik a vlastnosti
   Beitrag zur Erkenntnis der Pb-Sulfoantimonaten (III)
   Beitrag zur Mineralogie der Jamesoniten
   Crystal chemistry of biotites from granitoids Karlovy Vary massif, Czechoslovakia
   Crystal chemistry of biotites from rocks of Písek area
   Crystal-chemistry of Selected Natrolites of the Volcanic Bohemia Rocks (ČSSR)
   Geochemistry of the deposit zone of the tanzanite occurrence in Merelani (northern Tanzania)
   Geologické využití experimentálního sledování krystalizace kasiteritu v alkalickém prostředí
   Hydrotermální rozklady skel obohacených oxidem ciničitým
   Hydrotermální syntéza analcimu rozkladem albititu
   Hydrothermal reactions of NaCl and KCl brines with the Cínovec granite at 400 C and 50 MPa pressure: an experimental study
   Infrared reflection spectra of selected minerals
   Posuny stopových prvků v kostní a zubní tkáni
   Příspěvek k poznání Ag-Pb sulfoantimonitanů
   Příspěvek k poznání zeolitizace oligoklasu a andezinu
   Řešení vibračního problému v mineralogii
   Srovnání krystalochemických parametrů Fe-Li slíd z lokalit Cínovec, Vysoký Kámen a biotitu ze středočeského plutonu
   Stabilita draselného živce v hydrotermálním prostředí
   Studium Ag sulfosolí pomocí RMA a EMA
   Studium kinetiky dehydratace přírodního natrolitu
   Studium kinetiky dehydratace přírodního zeolitu chabazitu
   Sulfoantimonate (III) von der Lokalität Baeita, Sozialistische Republik Rumänien
   Syntéza drahých kamenů
   Tepelný rozklad zeolitů
   Thermal decomposition of natrolite
   Thermal decomposition of natural mordenite
   Účinek vysoce koncentrovaných roztoků NaCl na cínoveckou žulu
   Určení optických konstant vybraných oxidů z infračervených reflexních spekter
   Die Vergleichung der kristallchemischen Parameter der Fe-L i Glimmer aus den Lokalitäten Cínovec, Vysoký Kámen und de== s Biotits aus dem Mittelböhmischen Pluton
   Výzkum drahých kamenů z chráněné přírodní památky Ciboušov a ze středověkých inkrustací
   Vztahy mezi chemickým složením a strukturou natrolitu
   Zoubekite, AgPb4Sb4S10, a new mineral from Příbram, Czechoslovakia
   Způsob vazby Ag v syntetických galenitech
   Způsob vazby AG v syntetických galenitech