Podrobnosti záznamu

Jméno
   Sáňka, Vladimír
Autor monografie
   Vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů v měřítku 1 : 50 000 - list 14-34 Svitavy
   Vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů v měřítku 1 : 50 000 - list 23-13 Tábor
   Vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů v měřítku 1 : 50 000 - list 25-13 Přerov
   Vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů v měřítku 1 : 50 000 - listy 33-22 Vranov nad Dyjí a 33-24 Hnanice
   Vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů v měřítku 1 : 50 000, list 14-33 Polička
   Vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů v měřítku 1 : 50 000,list 11-44 Nýřany
   Vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů v měřítku 1 : 50 000,list 22-32 Strakonice
Autor článku
   Antropogenní vliv na koncentraci stopových prvků v půdním profilu
   Computer processing of data from regional geochemical survey in the Syrian Arab Republic
   Distribuce a vazba stopových kovů v různých frakcích půdních horizontů
   Ekologicko-geochemické mapování pražské aglomerace
   Geochemický atlas ČSFR
   Geochemistry of fresh waters on the map 02 Ústí nad Labem, Czech Republic
   Interpretace geochemických dat ve Vinogradovově ústavu v Irkutsku
   Procesy vazby stopových kovů na horninotvorné a autigenní minerály železa v půdách
   Rtg. fázová kvantitativní analýza magnetické a těžké frakce půdního materiálu
   Sljudjanka - druhá mineralogická rezervace v SSSR?
   Výsledky geochemické prospekce v pohoří Antilibanon a Jebel Arab
   Zpracování výsledků geochemické prospekce ve vybraných oblastech Sýrie