Podrobnosti záznamu

Jméno
   Sýkorová, I.
Autor článku
   Contact metamorphism of bituminous shales by a basaltic sill: Response of clay minerals and organic matter
   Contact metamorphism of sedimentary strata by a basaltic sill: Computer simulations and geological evidence
   Geochemical parameters of organic matter in sediments are evaluated in respect to thermal history of the Prague Basin
   Geochemical study of calcite veins in the Silurian and Devonian of the Barrandian Basin (Czech Republic): evidence for widespread post-Variscan fluid flow in the central part of the Bohemian Massif
   Geochemical study of calcite veins in the Silurian and Devonian of the Barrandian Basin (Czech Republic): evidence for widespread post-Variscan fluid flow in the central part of the Bohemian Massif
   Hydrothermal alteration of the graphitized organic matter at the Kansanshi copper deposit,Zambia
   Multiple episodes of fluid migration across the Bohemian Massif: evidence from bitumen reflectivity and hydrothermal karst
   Podmínky vzniku autigenního puklinového křemene v barrandienských vápencích: pilotní studie z lomu Kosov u Berouna
   Tepelná historie sedimentárních pánví České republiky a její vztah k tektonickým procesům
   Thermal Evolution and petroleum Generation-Migration in Palaeozoic Strata of the Prague Basin (Czech Republic)
   Thermal history of sedimentary basins of the Czech Republic and its relation to tectonic processes
   Use of caustobioliths for preparation of carbon materials and waste treatment