Podrobnosti záznamu

Jméno
   Sýkorová, Ivana, 1969-
Autor článku
   13C CP/MAS NMR, EPR and IR studies of buried wood
   The anthracite seam near Mikulov, Krušné hory Mountains
   Coal clasts in the Upper Westphalian sequence of the South Wales coal basin : Implications for the timing of maturation and fracture permeability
   Coals from the Ostrava-Karviná Mining District (OKD) and Preconditions of Their Application in Processes of Clean Coal Technology. Part 1, Characterization of the Organic Matter in a Set of Seam Samples of OKD Coals
   Composition and mode of occurrence of the mineral constituents in brown coal, and their behaviour at fluidized bed combustion
   Composition and morphology of fly ash from fluidized bed combustion of brown coal
   Composition and properties of brown coal from the Sokolov Basin.
   Composition of sediments in water reservoirs of the Ohře River and their contamination
   Contact metamorphism of Silurian black shales a basalt sill: geological evidence and thermal modelling in the Barrandian Basin
   Contamination of bottom sediments in the Nechranice water reservoir, Czech Republic
   Coprocessing of North Bohemian coals
   Coprocessing severočeských uhlí
   Czech Republic Coal Composition and Structure
   Databáze výsledků chemicko-technologických analýz, stanovení síry a stopových prvků ve svrchnopaleozoických kontinentálních pánvích České republiky
   Distribuce kyslíku v macerálových frakcích uhlí OKR
   Distribution of sulfur and trace elements in the bituminous coal and anthracite
   The effect of process variables on particulate emissions from fluidised bed combustion of Czech lignites.
   Emission from the Fluidized Bed Combustion
   Geochemical changes in the peat bog Boží Dar
   Geochemical study of calcite veins in the Silurian and Devonian of the Barrandian Basin (Czech Republic): evidence for widespread post-Variscan fluid flow in the central part of the Bohemian Massif
   Geochemistry of Miocene lacustrine sediments from the Sokolov Coal Basin (Czech Republic)
   Geochemistry of North Bohemian sulfurous coal vertical profil
   Graphitization of organic matter and fluid-deposited graphite in Palaeoproterozoic (Birimian) black shales of the Kaya-Goren greenstone belt (Burkina Faso, West Africa)
   Illite 'crystallinity', maturation of organic matter and microstructural development associated with lowest-grade metamorphism of Neoproterozoic sediments in the Teplá-Barrandian unit, Czech Republic
   Instrumentální analýza v technologii uhlí. Část 5. Petrologie
   Ion-Exchange Properties of Czech Oxidized Coals
   Kontaktní metamorfóza silurských černých břidlic ložní žílou diabasu: studie z lomu Kosov u Berouna, Barrandien (12-41 Beroun)
   Kontaminace dnových sedimentů ve vodní nádrži Nechranice
   Liptinite in Brown Coal in the Sokolov Basin
   Microscopic and chemical investigation of woods from fluvial sediments of the Labe River
   Microscopical Forms of Fe-Disulphides
   Mineral composition of sediments in the water reservoirs and their contamination
   Nález duxitu v sokolovské pánvi
   Organic Products Liberated into Surface Waters during the Weathering of Stockpiled Lignite
   Palaeoenvironments of the Upper Radnice and Lower Lubná seams in the Kladno coalfield (Kladno-Rakovník Basin, Lower Bolsovian)
   Petrographic characteristics of North Bohemian coals and their residues from coal/oil coprocessing
   Petrographic examination of weathering of coal matter
   Petrological and spectroscopic structural characteristics of Bohemian and Moravian coals and their possible relation to gasa proneness
   Petrology of Coal from continental basins in the Czech Republic
   Podmínky vzniku autigenního puklinového křemene v barrandienských vápencích: pilotní studie z lomu Kosov u Berouna (12-41 Beroun)
   Possible effects of tectonic shear strain on phyllosilicates: a case study from the Kandersteg area, Helvetic domain, Central Alps, Switzerland
   Probable Modes of Occurrence of Chemical Elements in Coal
   Račiněves - a new Middle Pleistocene interglacial in the Czech Republic
   Sedimentární vložky povrchového vulkanismu středohorského komplexu v okolí Čeřeniště a jejich vliv na stabilitu svahů (02-41 Ústí nad Labem)
   Sedimentology, coal petrology and palynology of the Radnice Member in the S-E part of the Kladno-Rakovník Basin, Central Bohemia (Bolsovian)
   Síra, stopové prvky a chemicko-technologické charakteristiky v databázi evropských a světových černouhelných pánví. 1. část
   Síra, stopové prvky a chemicko-technologické charakteristiky v databázi evropských a světových černouhelných pánví. 2. část
   Síra, stopové prvky a chemicko-technologické charakteristiky v databázi evropských a světových černouhelných pánví. 3. část
   Složení a distribuce prvků v hnědém uhlí s vyšším obsahem popelovin a síry
   Složení a struktura uhlí České republiky
   Složení a vazba minerálních látek v hnědém uhlí a jejich chování při fluidním spalování
   Současný stav mezinárodní normalizace uhelně petrologických metod
   Stopové prvky v uhlí české části hornoslezské pánve - porovnání výsledků nových a dřívějších analýz
   Tepelná historie sedimentárních pánví České republiky a její vztah k tektonickým procesům
   Termální historie paleozoika vybraných oblastí jihovýchodní části Českého masívu na základě odraznosti vitrinitu
   Thermal history of sedimentary basins of the Czech Republic and its relation to tectonic processes
   Tourmaline as a petrogenetic indicator of magmatic, metamorphic and hydrothermal processes in the Bohemian Massif
   Turmalín jako petrogenetický indikátor magmatických metamorfních a hydrotermálních pochodů v Českém masivu
   Uhelná hmota v nejvyšší části hradišťského souvrství slezské jednotky profilu Pindula (spodní křída vnějších Západních Karpat, Moravskoslezské Beskydy)
   Use of caustobioliths for preparation of carbon materials and waste treatment
   Vitrinite reflectance and pyrolytic properties of coals in the Boskovice Furrow as related to thermal and burial history
   Výstup organických produktů zvětrávání ze skládek uhlí do půd
   The Woods from the Fluvial Sediments of the River Elbe