Podrobnosti záznamu

Jméno
   Sabol, Martin
Autor článku
   Biostratigraphy and radiometric dating in the Vienna Basin Neogene (Slovak part)
   Czech Republic and Slovak Republic
   The Early Miocene micromammalian assemblage from Mokrá - 1/2001 Turtle Joint site (Moravia, Czech Republic) - preliminary results
   The Early Miocene micromammalian assemblage from Mokrá - 1/2001 Turtle Joint site (Moravia, Czech Republic) - preliminary results.
   Early Pliocene vertebrates from Ivanovce and Hajnáčka (Slovakia). VIII. Ursidae, Mustelidae, Tapiridae, Bovidae and Proboscidea from Ivanovce
   Middle Miocene Plesiodimylus from the Devínska Nová Ves-Fissures site (western Slovakia)
   Middle Miocene Plesiodimylus from the Devinska Nova Ves-Fissures site (western Slovakia)
   Pliocene Carnivores (Carnivora, Mammalia) from Ivanovce and Hajnáčka (Slovakia)
   Pliocene Carnivores (Carnivora, Mammalia) from Ivanovce and Hajnáčka (Slovakia).
   Pozdnepliocenovyje chiščnyje iz Včelare 2 (jugo-vostočnaja Slovakija)
   Remarks on Biharian bears (Ursidae: Ursus) from the territory of Slovakia
   Sapphire from Hajnáčka (Cerová Highlands, southern Slovakia)
   Štruktúra medvedej populácie z jaskyne "Za Hájovnou" (Morava, Česká republika) z hľadiska zastúpenia pohlaví a vekových štádií: predbežné výsledky
   Západokarpatské fosílne ekosystémy a ich vzťah k paleoprostrediu v kontexte neogénneho vývoja eurázijského kontinentu