Podrobnosti záznamu

Jméno
   Salaj, Jozef
Autor článku
   The age of the Agios Konstantinos Limestone at Lavrion, Southeastern Attica, Greece
   Agglutinated foraminifers from the Upper Senonian to Paleogene flysch of the Middle Váh valley (Súlov, Javorníky, Biele Kartpaty Mts) Slovakia
   Archaeoglobitruncana kefiana foraminiferal zone of the basal Tethyan Maastrichtian
   Basical features of structure of the klippen belt
   Biostratigrafická korelácia flyšových súvrství kriedy bradlovej a pribradlovej zóny stredného Považia a jej paleogeograficko-tektonický vývoj
   Biostratigrafičeskaja korreljacija nižnemelovych otloženij Gruzii i Zapadnych Karpat po foraminiferam
   Biostratigraphy and Lithofacies Pattern of the Gresten Formation (Dogger) in South Moravia (Czech Republic), with Emphasis on Reworked Triassic Material
   Campanian-maastrichtian boundary in the tethyan region, based on planktic foraminifers (Kat ez Zerblia - El Haria and Dj. Fguria Salah, Tunisia)
   Campanian/maastrichtian boundary in Tunisia
   Le campanien sommital et le maastrichtien de la coupe du Kef (Tunisie septentrionale) : zonation sur la base des foraminiféres planctoniques
   Contribution to microbiostratigraphy of Middle Triassic of Central Eubea (Greece)
   Ecology and facial relation of some groups of triassic foraminifers and ostracods of stratigraphic importance
   Foraminifers and detailed microbiostratigraphy if the boundary beds of the lower cretaceous stages in the Tunisian Atlas
   The Foredeep Miocene of Bou Sefra in Northern Tunisia
   Geological structure of the Myjavská pahorkatina (upland) and Čachtické Karpaty Mts.
   Geologická stavba bradlovej a pribradlovej zóny stredného Považia a litologická klasifikácia kriedových sedimentov novovymedzených sekvencií
   Integrated microbiostratigraphy of the Albanian to basal Santonian and its problems
   Larger foraminifera from the Late Campanian-Early Maastrichtian of Al Jabal al Akhdar (NE Libya)
   Návrh na stratotypovú hranicu krieda-paleogén
   Der Nordrandbereich der Nördlichen Kalkalpen zwischen Kaumberg und Altenmarkt an der Triesting (Niederösterreich) und der Mikrofossilinhalt seines Kreide-Palaeogän-Anteils
   Nové poznatky o geologii a paleogeograficko-tektonickom vývoji bradlovej a pribradlovej zóny stredného Považia a jeho problematika
   Palaeontological Dating of the Pre-Campanian Unconformity in the Ghawt Sas Area. 1
   Petrofyzikální korelace mezozoických a paleogenních souvrství některých vrtů v Západních Karpatech
   Porovnanie gosauských vývojov senónu a paleogénu Myjavskej pahorkatiny a Severných vápencových Álp
   The problem of planctic Foraminifers of the family Globotruncanidae
   Problematic age of Lower-Cretaceous foraminiferal zone Leupoldina cabri
   Problems of Western Carpathian Cretaceous biostratigraphy on the basis distribution of planctonic foraminifers
   Proposition of Turonian boumdaries of the Tethyan realm on the basis of Foraminiferes
   Quelques problémes taxinomiques concentrant les foraminiféres planctiques et la zonation du sénonien supérieur d'el Kef
   Remarks on Coniacian microbiostratigraphy in the Tethyan and Boreal realms
   Remarks on the biostratigraphy on the Butkov Formation in the Manín sequence
   Remarks on the morphology and phylogenetic development of Rotalipora turonica Brotzen, 1942, and Thalmanninella cushmani (Morrow), 1934
   Remarks on Turonian microbiostratigraphy in the Tethyan and Boreal realms
   Senonian to Paleogene palaeogeographic and tectonic development of the Myjavská pahorkatina upland (west Carpathians, Czechoslovakia)
   Significance of Praeglobotruncana ex group turona (Olbertz, 1942) in the Cretaceous of the Bohemian Basin and Western Carpathians for the biostratigraphy of the Turonian
   Sladkovodné vápencové horizonty v súĺovských zlepencoch pružinskej oblasti a ich význam pre paleogeograficko-tektonický vývoj územia
   Současný stav chronostratigrafického dělení mezozoika (zpráva Československé stratigrafické komise)
   Spodnomiocénne sedimenty slienitej fácie od Považskej Teplej
   Súčasné trendy v stratigrafii vrchnokriedových stupňov a ich aplikácia na Západné Karpaty
   Supplements to the proposed stratotype Albian-Cenomanian boundary (Dj. Fguira Salah, Tunisia)
   Systematic problems of some genera in the superfamily Globotruncanacea Brotzen, 1942
   The Triassic foraminifera microbiostratigraphy ot the Carpathian-Balkan and Hellenic realm
   Upper Jurassic-Lower Paleogene lithostragraphy and facies development in the Al Hamadah al Hamra area (Libya)
   Upper Jurassic-Lower Paleogene lithostratigraphy and facies development in the Al Hamadah al Hamra area (Libya)
   Upper senonian and paleocene biostratigraphy and palaeogeographic development of al Qaryat al Gharbíah area (Hammádah al Hamrá', Lybia)
   Výsledky biostratigrafické studie miocénu z vrtů v rašovické depresi (oblast Ždánického lesa)