Podrobnosti záznamu

Jméno
   Samuel, Ondrej
Autor článku
   Biostratigrafičeskoje sopostavlenije verchnego mela Bolšogo Kavkaza (v predelach Gruzii) i Zapadnych Karpat
   Geologická stavba Kubínskej hole (Orava)
   Geologické vyhodnotenie predneogénneho podložia vo vrte Studienka-83 a Kuklov-4 (Viedenská panva)
   Litofaciálna a biostratigrafická interpretácia predneogénneho podložia vrtov Závod-79, 81 a 84 (viedenská panva)
   Litostratigrafické vyhodnotenie mezozoika prevŕtaného vrtmi Závod-91, Borský Jur-24 a Záhorská Ves-2
   Litostratigrafické vyhodnotenie mezozoika zo štruktúrnych vrtov Závod-78, 88, 89 a Studienka-95 (Viedenská panva)
   Nekotoryje voprosy biostratigrafii pograničnych slojev eocena i oligocena Kavkaza i Zapadnych Karpat
   On the 65th birth anniversary of RNDr. Oto Fusán, DrSc., member-correspondent of Slovak Academy of Sciences
   Polstoročné jubileum Geologického ústavu D.Štúra
   Pozdrav k životnému jubileu RNDr. Ota Fusána, DrSc., člena korešpondenta SAV
   Reminiscence na život a dielo Dionýza Štúra
   RNDr. Jozef Salaj, DrSc., šesťdesiatročný
   Sedmdesát let od založení Československé společnosti pro mineralogii a geologii
   Spomienka na akad.prof. Radima Kettnera
   Súčasné biostratigrafické poznatky o hrádockom a gosauskom súvrství
   Súčasné problémy a trendy chronostratigrafie paleogénu (Abstrakt přednášky)
   Late Triassic foraminifers from profile Turík, well Závod-81 and locality Ráztoka (West Carpathians)
   Unifikácia litostratigrafických jednotiek východoslovenského flyšu
   Životné jubileum RNDr. Bartolomea Lešku, DrSc.
   Životné jubileum RNDr. Evy Planderovej, DrSc.
   Životné jubileum RNDr. Paulíny Snopkovej, CSc.
Další autor
Role
   Původce
Článek
   Problém príslušnosti mikrofosílií Globochaete LOMBARD 1945: Zvyšky kokálnych či sifonálnych rias?