Podrobnosti záznamu

Jméno
   Scharm, Bohdan, 1937-
Autor článku
   Accessory minerals of siliceous rocks from the Kokšín hill near Mítov (Barrandian Neoproterozoic)
   Akcesorické minerály v proterozoických silicitických horninách z Kokšína u Mítova
   Akcesorické minerály v proterozoických stromatolitech z Kokšína a Mítova
   Arzeničnan hliníku a vzácných zemin (arzenoflorencit-Ce) v severočeské křídě
   Brannerit na uranovém ložisku Dyleň u Mariánských Lázní
   Brannerit na uranových ložiscích Zadní Chodov a Vítkov II v západních Čechách
   Calkinsite-(Ce) from the Cretaceous of northern Bohemia - the first occurrence in Czechoslovakia
   Coffinit známý i neznámý
   Crandallite group minerals in the uranium ore district of Northern Bohemia (Czech Republic)
   Cymrit z ložiska Pb-Zn-rud u Horního Benešova
   Fero-aktinolit z Kokšína u Mítova
   Fero-aktinolit z Kokšína u Mítova
   Fosfát thoria z lokality Valdek u Varnsdorfu
   Fosforečnany a arseničnany crandallitové skupiny v oblasti severočeské křídy
   Hlavní typy uranových ložisek a některé aspekty jejich vzniku
   Minerální obsah křemenných žilek ze silexitů z Kokšína u Mítova
   Minerální složení rud na uranových ložiscích v severočeské křídě
   Mineralogické pozoruhodnosti některých likvidovaných ložisek uranu
   Mineralogický a ložiskový výzkum ve výzkumném a vývojovém ústavu ve Stráži pod Ralskem
   Minerály crandallitové řady na uranových ložiscích v severočeské křídě
   Minerály crandallitové skupiny
   Minerály selenu na uranovém ložisku Zadní Chodov
   Některé vzácné minerály provázející uranové zrudnění v severočeské křídě
   Neobvyklá uranová mineralizace v křídových sedimentech od Jetřichovic
   Olympic Dam - neobvyklý typ uranového ložiska (asociace Cu-U-Au) v Austrálii
   Philipsbornite, arzenoflorencite-(La), and arzenoflorencite-(Nd) from the uranium district in northern Bohemia, Czechoslovakia
   Přehled minerálů nalezených v oblasti uranových koncentrací v severočeské křídě
   Rabdofan-(Nd), churchit-(Y) a langisit na ložisku Stráž v severočeské křídě
   Rhabdophane group minerals in the uranium ore district of northern Bohemia (Czech Republic)
   Studium vybraných minoritních prvků v některých polzenitech
   Studium vybraných minoritních prvků v některých polzenitech
   Thoriová mineralizace u Šluknova
   Tungstatian koechlinite from Cínovec in the Krušné hory Mts. (Czech Republic)
   Variabilita v poměrném zastoupení prvků vzácných zemin v synchysitu ze severočeské křídy
   Vjačeslavit, U4+(PO4)(OH).nH2O ze severočeské křídy - první výskyt v Československu
   Zirkonium v sedimentech Českého masívu a jeho anomální koncentrace v severočeské křídě
   Zr-U-Ti-Nb-Tr-Mn-mineralizace v západní části ložiska Břevniště (severočeská křída, strážský blok)