Podrobnosti záznamu

Jméno
   Scharmová, Marta
Autor článku
   Accessory minerals of siliceous rocks from the Kokšín hill near Mítov (Barrandian Neoproterozoic)
   Akcesorické minerály v proterozoických silicitických horninách z Kokšína u Mítova
   Akcesorické minerály v proterozoických stromatolitech z Kokšína a Mítova
   Argentopentlandite in olivine minette near Horní Kožlí, southern Bohemian
   Brannerit na uranovém ložisku Dyleň u Mariánských Lázní
   Brannerit na uranových ložiscích Zadní Chodov a Vítkov II v západních Čechách
   Calkinsite-(Ce) from the Cretaceous of northern Bohemia - the first occurrence in Czechoslovakia
   Charakter mineralizace uranového ložiska jasenice
   Chernovite-(Y) and arsenogoyazite from the uranium deposit Hamr in the Cretaceous of northern Bohemia (Czechoslovakia)
   Coffinit známý i neznámý
   Crandallite group minerals in the uranium ore district of Northern Bohemia (Czech Republic)
   Fero-aktinolit z Kokšína u Mítova
   Fero-aktinolit z Kokšína u Mítova
   Fosfát thoria z lokality Valdek u Varnsdorfu
   Fosforečnany a arseničnany crandallitové skupiny v oblasti severočeské křídy
   Manganový armalcolit a pseudorutil z uranonosných sedimentů severočeské křídové pánve u Stráže pod Ralskem
   Minerál AuBi5S4 z Kašperských Hor a Petráčkovy Hory u Rožmitálu pod Třemšínem
   Minerální obsah křemenných žilek ze silexitů z Kokšína u Mítova
   Mineralogické poznatky z ložiska Hvězdov (severočeská křída)
   Minerály antraxolitu od Vrchlabí
   Minerály crandallitové řady na uranových ložiscích v severočeské křídě
   Minerály crandallitové skupiny
   Minerály selenu na uranovém ložisku Zadní Chodov
   Nález florencitu - (Ce) v barrandienském ordoviku
   Neobvyklá uranová mineralizace v křídových sedimentech od Jetřichovic
   Neobvyklá uranová mineralizace v severovýchodní části tlusteckého bloku (severočeská křída)
   Nové mineralogické poznatky z havlíčkobrodského rudního revíru
   Nové nálezy selenidů a telluridů na uranových ložiscích Zadní Chodov a Vítkov II (z. Čechy)
   Philipsbornite, arzenoflorencite-(La), and arzenoflorencite-(Nd) from the uranium district in northern Bohemia, Czechoslovakia
   Polymetalické zrudnění od Svaté Anny u Havlíčkova Brodu
   Příspěvek k mineralogii ložiska zlata Voltýřov
   Příspěvek k mineralogii zlata a bismutu na ložisku Kašperské Hory
   Rabdofan-(Nd), churchit-(Y) a langisit na ložisku Stráž v severočeské křídě
   Rhabdophane group minerals in the uranium ore district of northern Bohemia (Czech Republic)
   The Rožná uranium deposit (Bohemian Massif, Czech Republic): shear zone-hosted, late Variscan and post-Variscan hydrothermal mineralization
   Stříbro na některých ložiscích zlata v Českém masívu
   Studium vybraných minoritních prvků v některých polzenitech
   Studium vybraných minoritních prvků v některých polzenitech
   Supergenní minerály Sn-W ložiska Cínovec v Krušných horách (Česká republika)
   Thoriová mineralizace u Šluknova
   Tungstatian koechlinite from Cínovec in the Krušné hory Mts. (Czech Republic)
   Typy, časová posloupnost a mineralogie paragenezí na ložisku Róžná
   Variabilita v poměrném zastoupení prvků vzácných zemin v synchysitu ze severočeské křídy
   Vazba zlata na sulfidy na ložisku Mokrsko
   Vjačeslavit, U4+(PO4)(OH).nH2O ze severočeské křídy - první výskyt v Československu
   Zkušenosti s přípravou a vyhodnocováním preparátů separovaných jemných podílů křídových sedimentů
   Zkušenosti s využíváním mikroanalytického komplexu SEM-EDX-WDX
   Zr-U-Ti-Nb-Tr-Mn-mineralizace v západní části ložiska Břevniště (severočeská křída, strážský blok)