Podrobnosti záznamu

Jméno
   Schejbal, Ctirad
Autor článku
   280 let vývoje vysokého hornického školství v českých zemích
   Contribution to the methodology for reserves estimations of highly variable ore mineralizations
   Databáze v geovědách
   Důlní vody s nadlimitním obsahem síranů a možnosti jejich čištění
   Fyzikální pole Země a geologicko-environmentální vědy
   Geotermální teplo- významný energetický zdroj Kostariky
   How to estimate costs of geoscience information: either based on calculated expenses or on final user's demand?
   Karbonatitový komplex Barreiro u města Araxá v Brazílii - největší světová akumulace niobu
   Kritéria hodnocení významu nerostných surovin pro ekonomiku České republiky
   Ložiska železorudného čtyřúhelníku v Brazílii
   Návrh výpočtu středního směru
   Principles of optimatization of mineral deposit exploration programmes
   Vliv strukturálního uspořádání přírodních objektů na metodiku jejich průzkumu
   Vývoj systému pro ukládání a vyhodnocování údajů uhelných zdrojů a jeho využití pro analýzy využitelnosti zdrojů po roce 2000
   Význam a hodnota geologických informací v tranzitivní ekonomice
   Význam systému vzorkování pro hodnocení vlastností nerostných surovin