Podrobnosti záznamu

Jméno
   Schenk, Jan
Autor článku
   Poklesová kotlina v okrajových partiích Ostravsko-karvinského revíru
   Využití důlně měřických metod při stanovení prostorového a časového průběhu vlivu dobývání v oblasti ohrožené otřesovými jevy