Podrobnosti záznamu

Jméno
   Schenk, Jiří
Autor článku
   České rudné hornictví v letech 1918 až 1945
   České rudné hornictví v letech 1918 až 1945. Dokonč.
   České rudné hornictví v letech 1918 až 1945. Pokrač. 2.
   České rudné hornictví v letech 1918 až 1945. Pokrač. 3.
   České rudné hornictví v letech 1918 až 1945. Pokrač. 4.
   České rudné hornictví v letech 1918 až 1945. Pokrač. 5.
   České rudné hornictví v letech 1918 až 1945. Pokrač. 6.
   České rudné hornictví v letech 1918 až 1945. Pokrač.
   Nástin vývoje rudného hornictví v českých zemích 1918-1945
   Stručný nástin vývoje uhelného úpravnictví na území Československa od jeho počátků po současnost. Dokonč.
   Stručný nástin vývoje uhelného úpravnictví na území Československa od jeho počátků po současnost. Pokrač.