Podrobnosti záznamu

Jméno
   Schovánek, Pavel
Autor monografie
   Geological studies in the Bedřichov water supply tunnel
   Geologická a strukturní charakteristika granitoidů z vodárenských tunelů v Jizerských horách
   geologická mapa 02-32 Teplice
   geologická mapa 11-23 Sokolov
   Geologická mapa České republiky 1 : 500 000 bez kvarterního pokryvu
   Geologická mapa ČR 1 : 50 000,list 02-23 Děčín
   Geologická mapa ČR 1:25 000, list 03-144 Tanvald
   Hodnocení přírodních rizik ve střední a horní části povodí řek Chiry a Piury v severozápadní části Peru, výzkum možností předvídání přírodních katastrof a zmírňování následků škod
   Hodnocení přírodních rizik ve střední a horní části povodí řek Chiry a Piury v severozápadní části Peru, výzkum možností předvídání přírodních katastrof a zmírňování následků škod
   Hodnocení přírodních rizik ve střední a horní části povodí řek Chiry a Piury v severozápadní části Peru, výzkum možností předvídání přírodních katastrof a zmírňování následků škod. Roční zpráva za rok 2005
   Hodnocení přírodních rizik ve střední a horní části povodí řek Chiry a Piury v severozápadní části Peru, výzkum možností předvídání přírodních katastrof a zmírňování následků škod. Závěrečná zpráva projektu za roky 2003-2006
   Mapa de desarollo del relieve y peligros geológicos. Hoja 9-c Las Playas
   Mapa de desarollo del relieve y peligros geológicos. Hoja 10-b Sullana
   Mapa de desarollo del relieve y peligros geológicos. Hoja 10-c Las Lomas
   Mapa de desarollo del relieve y peligros geológicos. Hoja 10-d Ayabaca
   Mapa de desarollo del relieve y peligros geológicos. Hoja 11-c Chulucanas
   Mapa de desarollo del relieve y peligros geológicos. Hoja 11-d Moropon
   Mapa dokumentačních bodů České republiky 1:25000, list 03-424 Trutnov
   Směrnice pro sestavení Základní geologické mapy České republiky 1:25 000
   Studium dynamiky puklinové sítě granitoidů ve vodárenském tunelu Bedřichov v Jizerských horách
   Vulnerabilidad a los Desastres de Origen Natural y Estrategias de Adaptación en la Parte Alta de los Ríos Chira y Piura. El reporte anual 2005
   Vulnerabilidad a los Desastres de Origen Natural y Estrategias de Adaptación en la Parte Alta de los Ríos Chira y Piura. El reporte anual 2005
   Vulnerabilidad a los Desastres de Origen Natural y Estrategias de Adaptación en la Parte Alta de los Ríos Chira y Piura. Reporte final 2003-2006
   Vysvětlivky k základní geologické mapě CR 1:25 000, 03-414 Vrchlabí
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000 13-443 Chotěboř
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1: 25 000, list 01-444 Klášterec nad Ohří
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR list 03-424 Trutnov
   Vysvětlivky k základním geologickým mapám České republiky 1:25 000 02-321 Dubí a 02 - 143 Cínovec
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami, 13-443 Chotěboř
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25000 list 03-424 Trutnov -Mapa nerostných surovin
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, geologická mapa list 03-414 Vrchlabí
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 01-444 Klášterec nad Ohří
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 02-143 Cínovec
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 02-321 Dubí
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 list 03 - 144 Tanvald
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 list 03 - 424 Trutnov
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí - 03-424 Trutnov
   Základní geologická mapa ČR 1:25 000, list 02-143 Cínovec
   Základní geologická mapa ČR 1:25 000, list 02-321 Dubí
Autor článku
   Amphibolitization of the Moldanubian eclogite SE of Tábor (Czechoslovakia)
   Dosavadní výsledky úkolu "Komplexní geologicko-ekologický výzkum severočeské hnědouhelné pánve"
   Geochemická diskriminace libereckého a jizerského granitu v západní části krkonošsko-jizerském kompozitního masivu
   Geologická pozice "nefritu" v kontaktní obrubě tanvaldského granitu v severních Čechách (03-32 Jablonec nad Nisou)
   Geologická pozice 'nefritu' v kontaktní obrubě tanvaldského granitu v severních Čechách
   Geologicko-ekologický výzkum severočeské hnědouhelné pánve
   The hornblende-plagioclase from the contact aureole of the Tanvald granite, northern Bohemia - the raw material for Neolithic tools
   The hornblende-plagioclase hornfels from the contact aureole of the Tanvald granite, northern Bohemia - the raw material for Neolithic tools
   Kontakt tanvaldského a libereckého granitu u Jablonce nad Nisou : (03-322 Jablonec nad Nisou)
   Kontakt tanvaldského a libereckého granitu u Jablonce nad Nisou
   Mapování přírodních nebezpečí v regionu Piura (severozápadní Peru)
   Metamorphic development of orthogneisses of the Krušné hory and Smrčiny Mts.
   Petrologický a geofyzikální výzkum krystalinických hornin mezi Chotěboří a Trhovou Kamenicí : 13-44 Hlinsko
   Petrologický a geofyzikální výzkum krystalinických hornin mezi Chotěboří a Trhovou Kamenicí
   Profesor Ferry Fediuk pětasedmdesátiletý
   Proterozoické parametamorfity Altenberské kry (02-32 Teplice)
   Proterozoické parametamorfity altenberské kry
   Sekaninait už i v severních Čechách
   Spessartin-almandinové granáty z alkalicko-živcového tanvaldského granitu
   Topazový kvarcolit (greisen) u Chrastavy v severních Čechách jako metalogenetický indikátor W -Sn mineralizace
   Topazový kvarcolit (greisen) u Chrastavy v severních Čechách jako metalogenetický indikátor W-Sn mineralizace : (03-13 Hrádek nad Nisou)
   Upper mantle xenoliths from the Pliocene Kozákov volcano (NE Bohemia): P-T-fO2 and geochemical constrains
   Upper mantle xenoliths from the Pliocene Kozákov volcano (NE Bohemia): P-T-fO2 and geochemical constraints
   Uran v granitech krkonošsko-jizerského masivu a jejich minerálech
   Vratislavický zlom - nový odkryv u Liberce v severních Čechách : 03-14 Liberec
   Vratislavický zlom - nový odkryv u Liberce v severních Čechách
   Výsledky komplexního eko-geologického výzkumu v severočeské a sokolovské hnědouhelné pánvi
   Základní a účelové geologické mapování ČR 1 : 25 000
   Základní a účelové geologické mapování ČR 1:25 000
   Základní a účelové geologické mapování ČR 1:25 000
   Základní a účelové geologické mapování ČR 1:25 000
   Změny chemismu allanitu-(Ce) vlivem alterace s ohledem na uvolňování uranu do horninového prostředí biotitického monzogranitu u Bedřichova