Podrobnosti záznamu

Jméno
   Sedláček, Jan
Autor monografie
   Aktuality ČGS
   Aplikace Báňské mapy
   Aplikace Geochemická prozkoumanost
   Aplikace Geofyzikální prozkoumanost
   Aplikace Hydrogeologická prozkoumanost
   Aplikace Oznámená důlní díla
   Aplikace Údaje o území
   Aplikace Vlivy důlní činnosti
   Aplikace Vrtná prozkoumanost
   GIS - zprovoznění webového poskytování dat a prohlížecích 2,5D webových služeb a mobilních aplikací
   GIS aplikace Surovinový informační systém
   IMPLEMENTACE EVROPSKÉ SMĚRNICE INSPIRE V ČGS - Zpráva o řešení projektu 342500 za rok 2012
   Konference 15. Kvartér 2009, Sborník abstrakt
   Map Application Borehole Surveys
   Map Application Mineral Information System
   Map Application Mining Impacts
   Map Application Mining Maps
   Map Application Reported Mine Workings
   Map Application Territory Data
   Mapová aplikace Registr ložisek důlní a těžební činnosti na území Libereckého kraje
   On-line aplikace pro elektronickou evidenci paleontologických sbírek
   Portál státní geologické služby
   Pravidla pro používání počítačové sítě a v ní provozovaných služeb
   Prognózní zdroje rud a energetických surovin a Prognózní zdroje nerud a stavebních surovin 1:1 mil
   Registr ložisek a těžební činnosti na území Libereckého kraje
   Rozcestník on-line aplikací ČGS - webová stránka
   Sesuvy a skalní řícení v ČR, přehledná mapa 1:1 000 000
   Synchronizace Evidenční databáze
   Těžební antropogenní tvary reliéfu a poddolovaná území, mapa 1:1 mil
   Tvorba informačního systému České geologické služby - revize a paleontologické zpracování vybraných starších fondů ze sbírek ČGS
   Uživatelská příručka k eEarth aplikaci
   Uživatelská příručka k eWater aplikaci pro prohlížení hydrogeologických objektů v České republice
   Uživatelská příručka k veřejné mapové službě ArcIMS ČGS-Geofondu pro prohlížení vrtů z databází ČGS-Geofondu
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 Jablůnka
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 list 24-341 Oslavany
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 25-231 Rožnov pod Radhoštěm
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25 000, list 03-341 Kněžmost
   Vytvoření databázové struktury a aplikační nadstavby pro potřeby činností v rámci řešených témat, včetně metodiky využití datové základny a jejího ověření
   VYTVOŘENÍ INTERAKTIVNÍ MAPY RIZIKA PORUŠENÍ STABILITY SVAHŮ A SKALNÍHO ŘÍCENÍ V ČESKÉ REPUBLICE
   Web map service for the Map of Borehole Surveys
   Web map service for the Map of Historical Mining Maps
   Web map service for the Map of Mineral Information System
   Web map service for the Map of Mining Impacts
   Web map service for the Map of Reported Mine Workings
   Web map service for the Map of Territory Data
   Webová mapová služba Báňské mapy
   Webová mapová služba Oznámená důlní díla
   Webová mapová služba Surovinový informační systém
   Webová mapová služba Údaje o území
   Webová mapová služba Vlivy důlní činnosti
   Webová mapová služba Vrtná prozkoumanost
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000,list 23-314 Deštná - Mapa geofaktorů životního prostředí
   Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami, 03-341 Kněžmost
   Zatížení okresu Kolín stávající i výhledovou těžbou štěrkopísků, se zvláštním zřetelem k zájmům ochran. půdy, LPF, přírody a krajiny a dalším zákonným atributům, OVSS MŽP pro středočeskou oblast, AOPK ČR pro brněnskou oblast, 2001
   Zpráva o řešení projektu VaV SPII 4h3/22/07 Národní geovědní bibliografie v roce 2009
Autor článku
   Elektronická evidence paleontologických sbírek na příkladu paleontologických kolekcí České geologické služby
   Flood deposits in a modern oxbow lake (Czech Republic): Sedimentary archive of 25-year old river contamination
   Regional Contamination of Moravia (South-Eastern Czech Republic): Temporal Shift of Pb and Zn Loading in Fluvial Sediments
   Využití elektrické odporové tomografie k vizualizaci výplní historických stezek