Podrobnosti záznamu

Jméno
   Seifert, Antonín
Autor monografie
   Detailed geological mapping of the Choaberib 47 area, Rehoboth District, Namibia, 56 pp. Final Report for the year 2002. CGS, Record Office, File Report no. 3, 2002
   Evaluation of selected glassmaking raw material resources in Namibia. Final Report for the year 2001, 25 pp. CGS, Record Office, File Report no. 1, 2002
   Impact assessment of mining of beryl mineralization on the environment in the Kafubu Area; problems and solutions, 63pp. Final Report for the year 2003
   Lithological, geochemical and petrological research of beryl mineralization in the Kafubu Area, Zambia, 81 pp., Appendices 1-12. Final Report for the year 2001.CGS, Record Office, File Report no. 2, 2002
   Lithological, geochemical and petrological research of beryl mineralization in the Kafubu Area, Zambia, - Project of development Assistance Programme for the year 2001. Czech Geological Survey
   Litologický, strukturní a geochemický výzkum mineralizace v oblasti zambijského mědného pásu; s environmentálními důsledky staré těžby
   Odborné vyjádření k problematice budoucího využití výhradního ložiska Radvanice u Lipníka nad Bečvou (č.l. 3190700) v návaznosti na stávající platné dokumenty a koncepce Regionální (krajská) surovinová politika Olomouckého kraje, Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje a další závazné a strategické podklady, pro společnost Photon SPV 11 s.r.o., v zastoupení paní Magdy Gärtnerové
   Odborné stanovisko ČGS ke zprávě "Geologické podklady k určení pořadí dobývání surovin na lokalitě Žabčice-Smolín" a stručné zhodnocení možné využitelnosti živcové suroviny na výhradním ložisku Hrušovany u Brna, advokátní kancelář Stránský § Partneři pod vedením advokáta Mgr. Tomáše Uherka
   Posouzení ložiskového prospektu Ongon Ulaan Uul v jižní Gobi, Mongolsko
   Příručka managementu jakosti pro projekt ?Provedení geologických a dalších prací na testovací lokalitě Melechovský masiv ? 2. etapa. MS
   Střeleč - vrt V 800. Prováděcí projektová dokumentace
   Vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů v měřítku 1 : 50 000,list 11-44 Nýřany
   Vysvětlivky k základní geol. mapě ČR 1: 25 000, list Dobřany 21-222
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25 000 32-123 Lenora a 32-114 Žďárecká hora
   Základní geologická mapa 1:25 000 32-114 Žďárecká hora
   Základní geologická mapa 1:25 000 32-123 Lenora
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí list 12-133 Jesenice
   Základní geologická mapa ČR 1: 25 000, list 21-222 Dobřany
Autor článku
   Bohemian garnet
   Emerald mineralization from the Mujimanzovu area, Northwestern Province Zambia
   Emerald mineralization in the Kafubu area, Zambia. Bulletin of Geosciences
   Emeralds from the Kafubu Area, Zambia
   Geologové proti ničení životního prostředí
   Geology of Muyombe and Luwumbu River areas.Explanation of degree sheets 1033, SW and SE quarters, Rep. No. 113,1-47
   Mapování Českého geologického ústavu v severovýchodní Zambii
   Minerální pigmenty v České republice
   Ochrana horninového prostředí v programu MŽP
   Program péče o životní prostředí na rok 1996. Projekt č.630/1/96 - Hodnocení vlivu těžby nerostných surovin na horninové prostředí a únosnost krajiny
   Projekt zahraniční spolupráce Českého geologického ústavu 'ZAMBIE - 2001'
   Projekt zahraniční spolupráce Českého geologického ústavu Zambie 2001
   Příspěvek k petrochemii pozdně variských felzitických granitových porfyrů z moldanubické zóny Českého masivu
   Rozsypová ložiska - perspektivní zdroj deficitních surovin v Českém masívu
   Sangu garnet deposit, Eastern Province, Zambia
   Sangu garnet deposit, Eastern Province, Zambia. Bulletin of the Czech Geological Survey
   Sapphire and Garnet from Kalalani, Tanga Province, Tanzania
   Stav řešení havarijních kontaminací v roce 1993
   Těžba smaragdu v oblasti Kafubu, Zambie
   Ubendian basement an its late Mesoproterozoic and early Neoproterozoic structural and metamorphic overprint in northeastern Zambia
   Ubendian basement and its late Mesoproterozoic and early Neoproterozoic structural and metamorphic overprint in northeastern Zambia
   Zhodnocení ložisek sklářských surovin v Namibii
   Zpráva o řešení úkolu Zhodnocení geopotenciálu území v okolí Muyombe, Zambie