Podrobnosti záznamu

Jméno
   Seitl, Luděk
Autor článku
   Fluviální akumulace v Brně-Černovicích (24-43, Šlapanice)
   Jeskyně Barová (Sobolova), její osídlení a savčí fauna ze závěru posledního glaciálu
   K problematice jeskynních výplní na Stránské skále (24-32 Brno)
   Morfostratigrafická pozice postbadenských štěrkopísků v hliništi šlapanické cihelny. (24-43, Šlapanice)
   Paleontologické výzkumy ve Sloupských jeskyních (severní část Moravského krasu)
   Poznámky k morfologii a stratigrafii modřické sprašové série (24-34 Ivančice)
   Problémy "modřické terasy" v Brně-Pisárkách
   Říční terasa Ponávky na Kounicově ulici v Brně (Brno 24-32)