Podrobnosti záznamu

Jméno
   Sejkora, Jiří, 1968-
Autor článku
   Ag-Sb-S mineralizace z Jáchymova v Krušných horách
   Agardit-(Ce) ze supergenní zóny ložiska Vrančice u Příbrami (Česká republika)
   Alacranit, arsensíra a realgar z hořícího odvalu dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova
   Amalgam zlata z novoknínského zlatonosného revíru, střední Čechy (Česká republika)
   Amalgamy stříbra - moschellandsbergit a schachnerit ze železnorudného ložiska Březina u Radnic (západní Čechy)
   Amazonitové pegmatity poloostrova Kola
   Analcim ze Studence u Jilemnice (Podkrkonoší)
   Andorit IV a andorit VI z Dúbravy v Nízkych Tatrách (Slovenská republika)
   Arsenidová mineralizace lokality Černý Důl (Krkonoše)
   As-mineralizace ze Sumrakova u Telče
   Asociace sekundárních minerálů s linaritem z Modré štoly (Rozrážka u Pomocné jámy), Zlaté Hory, Jeseníky
   The Au-Ag-Sb-Bi-Te mineralization from the deposit Bytíz (mine 19), the Příbram uranium-polymetallic ore district, Czech Republic
   Barium-farmakosiderit z uranového rudního výskytu Rýžoviště u Harrachova
   Bassanit z hořícího odvalu u dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova
   Beyerit z Jáchymova v Krušných horách
   Bi-Te minerálna asociácia zo Župkova (Vtáčnik, Slovenská republika)
   Bismit z uranového rudního výskytu Harrachov-Rýžoviště
   Bismutit z Harrachova-Rýžoviště ve srovnání s dalšími nálezy z Českého masivu
   Bismutoferrit a chapmanit - neobvyklé fylosilikáty
   Bismutotantalite-stibiotantalite-stibiocolumbite assemblage from elbaite pegmatites at Molo near Momeik, northern Shan State, Myanmar
   Bismutová mineralizace z uranového ložiska Medvědín u Špindlerova Mlýna
   Bismutové sulfotelluridy Au-ložiska Kasejovice (jz. Čechy)
   Brochantit z fluoritového ložiska Vrchoslav (Krušné hory)
   Burgessite, Co2 (H2O)4 (AsO3(OH))2 (H2O), a new arsenate mineral species from the Keeley mine, South Lorrain Township, Ontario, Canada
   Bustamit z Pb-Zn skarnu v mramorech moldanubika z Meziříčka u Želetavy, západní Morava
   Calciopetersite from Domašov nad Bystřicí, northern Moravia, Czech Republic, a new mineral species of the mixite group
   Cementační Ag-Hg-Ni mineralizace na březohorském ložisku
   Cementační Ag(+Hg)-Ni asociace stříbronosných polymetalických žil březohorského ložiska
   Characterization of phosphate-rich metalodevite from Příbram, Czech Republic
   Charakteristika výskytu Ag-mineralizace na žíle H61Z pod 6. patrem, šachta 21, příbramský uran-polymetalický revír
   Charakteristika výskytů gudmunditu v příbramském uran-polymetalickém revíru
   Chemical composition of Ag-Sb mineral phases from the Příbram uranium ore district, Czech Republic
   Chlorem bohatý hydroxylellestadit ze Zastávky u Brna
   Chování bizmutu v oxidační zóně rudních ložisek
   Chvaletice
   Crystal structure, cation ordering and polytypic character of diaphorite, Pb2Ag3Sb3S8, a PbS-based structure
   Cu-rich members of the beudantite-segnitite series from the Krupka ore district, the Krušné hory Mountains, Czech Republic
   Cyrilovite from Cyrilov, western Moravia, Czech Republic; new data on the type material
   Čejkaite, the triclinic polymorph of Na4(UO2)(CO3)3 - a new mineral from Jáchymov, Czech Republic
   Datolit a nepřeměněný fluorapofylit z alpských žil v amfiolitech z Libodřic (jz. od Kolína)
   Dva výskyty goethitu v podkrkonoší
   Eclarite and associated Bi sulfosalts from the Brezno-Hviezda occurrence (Nízke Tatry Mts, Slovak Republic)
   Eulynit z Jáchymova a Smrkovce
   Ferberit z rudních žil kutnohorského revíru - nový minerál pro rudní revír a indikátor Sn-W mineralizace
   Ferrimolybdit z opuštěné štoly 5.květen u Vrchoslavi, Krušné hory
   Fibrous dravite from quartz lode near Krašovice in Central Bohemia (CZ)
   Foreword to the thematic set on "Uranium: mineralogy, crystalography and geochemistry. A special issue honoring the 85th birthday of Jiří Čejka"
   Freibergit a jamesonit z historického ložiska stříbra Šebestěnice u Čáslavi (Česká republika)
   Henclová - nová lokalita pseudomalachitu v Slovenskej republike
   Historický rudní revír Krupka, Krušné hory
   Hollandit a kryptomelan z Vlčevsi u Černovic
   Hydrotermální alterace a mineralizace uranového ložiska Nahošín jz. od Blatné, Česká republika
   Hydrothermal uranium-base metal mineralization of the Jánská vein, Březové Hory, Příbram, Czech Republic: lead isotopes and chemical dating of uraninite
   Ilmenit, albit a titanit z alpské parageneze z Barchovic na Kolínsku
   Jáchymovite, (UO2)8(SO4)(OH)14.13 H2O, a new uranyl mineral from Jáchymov, the Krušné hory Mts., Czech Republic, and its comparison with uranopilite
   Jiří Škovíra šedesátiletý
   K otázce výskytu wurtzitu v polymetalických rudách březohorského rudního revíru (Příbram, střední Čechy)
   K-poor meurigite from the Kněžská hora quarry near Těškov, western Bohemia, Czech Republic
   Kalciopetersit - nový minerál z okolí Olomouce
   Kasiterit z Bohulib (jílovský zlatonosný revír)
   Kasolit z Jánské žíly, Březové Hory, Příbram
   Kašperskohorské zlato (Šumava, Česká republika)
   Korund ze skapolitem bohaté vápenatosilikátové horniny v moldanubických mramorech u Krtů na Strakonicku
   The Krásno Sn-W ore district near Horní Slavkov : mining history, geological and mineralogical characteristics
   Kruťait - selenid mědi pojmenovaný na počest významného moravského mineraloga Dr. Tomáše Kruti, CSc.
   Kuprosklodowskit z uranového ložiska Zálesí u Javorníka v Rychlebských horách (Česká republika)
   Lemanskiite, NaCaCu5(AsO4)4Cl.5H2O, a new mineral species from the Abundancia mine, Chile
   Liebigite recently formed from the dump of mine No.16 (Příbram, Háje), Bohemia, Czech Republic
   Lithný pegmatit s lepidolitem a topazem z Příbrami - Skalky (šachta č. 20)
   Ložiska a výskyty nerostných surovin v oblasti Středních Brd a Podbrdska
   Ložiska loparitu Lovozerského masívu v Ruské republice
   Magnetit a jeho postavení v paragenezích hydrotermálních žil příbramské rudní oblasti
   Makroskopický covellin z rudního revíru Krupka v Krušných horách (Česká republika)
   Makroskopický semseyit z haldy dolu Lill (Černojamské ložisko), Příbram
   Manganit z vrančicko-radětického polymetalického revíru (střední Čechy)
   Mineral bond of cadmium in products originated by spontaneous burning of coal-bearing rocks (mine dumps of the Kateřina mine, Radvanice near Trutnov, Czech Republic)
   Minerál ze skupiny mixitu z ložiska Krupka v Krušných horách
   Minerální fáze v systému As-S
   Minerální parageneze hořícího odvalu dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova a procesy jejího vzniku (03-42 Trutnov)
   Mineralogická charakteristika metasomatického rudního ložiska Malovidy u Českého Šternberka
   Mineralogická charakteristika výskytů bournonitu na Bytízských polymetalických žilách (uranové ložisko Příbram)
   Mineralogický výzkum Chýnovské jeskyně a lomu na Pacovské hoře u Chýnova
   Mineralogie komplexního Pb-Zn-Ni-As-Sb-U-Ag-Hg zrudnění z Řimbabské severozápadní žíly na ložisku Bohutín u Příbrami
   Mineralogie stříbrného zrudnění z Brodu u Příbrami (příbramský uran - polymetalický revír)
   Mineralogie zlatonosné mineralizace v podzemním zásobníku plynu Háje (Příbram)
   Mineralogy of phosphate accumulations in the Huber stock, Krásno ore district, Slavkovský les area, Czech Republic
   Minerals of the plumbogummite-philipsbornite series from Moldava deposit, Krušné hory Mts., Czech Republic
   Minerály antimonu a bismutu z hořícího odvalu dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova
   Minerály hořícího odvalu dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova
   Minerály ložisek Vysoký Kámen u Krásna (greisen a živec)
   Minerály ložiska Moldava v Krušných horách
   Minerály olova (ryzí olovo, galenit a anglesit) z hořícího odvalu dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova
   Minerály oxidační zóny žíly Krížová, Gelnica, Slovenské rudohorie
   Minerály řady philipsbornit-plumbogummit z Moldavy
   Minerály řady russellit-koechlinit
   Minerály severní části ratajské zóny (Českomoravská vrchovina)
   Minerály skupiny mixitu z lokalit v České republice
   Minerály skupiny zippeitu
   Minerály skupiny zippeitu z Jánské žíly, Březové Hory, Příbram
   Minerály Sn-W revíru Krásno u Horního Slavkova
   Minerály stříbra ve sbírkách Národního muzea
   Minerály uranového ložiska Medvědín (Horní Mísečky), Krkonoše
   Minerály uranového revíru Horní Slavkov
   Minerály uranylu v systému PbO-UO3-H2O
   Minerály z hořících hald v Zastávce u Brna a Oslavanech - přehled současného stavu výzkumu
   Mixit ze Smrkovce u Mariánských Lázní
   Molybdenany šesti- a čtyřmocného uranu
   Molybdit - jeden z nových minerálů doc. Pavla Povondry
   Monohydrocalcite from polymetallic vein of the Vrančice deposit near Příbram, Czechoslovakia
   Nález antimonitu v ordovických sedimentech pražské pánve v Praze pod Vítkovem
   Nález fluoritu v pelosideritové konkreci v Lomnici u Sokolova
   Nález minerálu blízkého andoritu (tzv. "minéral F") v asociaci s diaforitem a dalšími minerály Pb-Ag-Sb na haldě dolu Lill (černojamské ložisko), Příbram
   Nález vzácného karbonátu uranylu (rutherfordinu) v jáchymovském rudním revíru
   Nálezy antimonu na hořícím odvalu dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova
   Nálezy čejkaitu v důlní chodbě uranového ložiska Rožná, Česká republika
   Natroalunit a natrojarosit zo Šace
   Natrodufrénit a asociace fosfátů, ložisko Vysoký Kámen-greisen, Krásno u Horního Slavkova
   Natrolit z Plaňan u Kolína
   Natural and anthropogenic contamination and their evidence in geological history
   Natural SnGeS3 from Radvanice near Trutnov (Czech Republic): its description, crystal structure refinement and solid solution with PbGeS3
   Některá fyzikálně-chemická data pro růžový beryl (morganit) z píseckých pegmatitů
   Některé zajímavé nálezy nerostů v pegmatitech České republiky
   Neobvyklý krystalový vývoj galenitu na polymetalickém ložisku Radětice jv. od Příbrami (Česká republika)
   Nerostné suroviny
   Nerosty z jižní části masívu Nekrasu (859 m) v Jizerských horách
   Nerosty z pegmatitu od přehrady v Jablonci n. Nisou - Mšeně
   Nesquehonit a widenmannit z Jáchymova v Krušných horách
   A new cadmium sulfate natural phase from Radvanice near Trutnov (Czech Republic)
   New data bismutoferrite and chapmanite from the Bohemian occurrences
   New data for metakirchheimerite from Jáchymov (St. Joachimsthal), Czech Republic
   New data of rabejacite (Jáchymov, the Krušné hory Mts., Czech Republic)
   New data on mineralogy of the Vysoký Kámen deposits near Krásno, Slavkovský les area, Czech Republic
   New data on studtite, UO4.4H2O, from Shinkolobwe, Shaba, Zaire
   New naturally occurring mineral phases from the Krásno - Horní Slavkov area, western Bohemia, Czech Republic
   Nordstrandit z lomu v Děpoltovicích u Karlových Varů (Česká republika)
   Nová data pro erytrín ze žíly Lukáš (štola Martin) na Krupce (Krušné hory)
   Nové mineralogické nálezy na Sn-W ložisku Cínovec v Krušných horách (Česká republika)
   Nové minerály I
   Nové minerály II
   Nové minerály III
   Nové minerály IV
   Nové minerály. IX
   Nové minerály V
   Nové minerály VI
   Nové minerály VII
   Nové minerály VIII
   Nové nálezy supergenní mineralizace na haldě uranového dolu č. 16, Příbram-Háje
   Nové nálezy supergenních minerálů na rudním ložisku Horní Rokytnice v Krkonoších
   Nové nálezy supergenních minerálů v horninách spodního karbonu (kulmu) v okolí Olomouce
   Nové poznatky o mineralogii uranového ložiska Příbram
   Nové poznatky o supergenních minerálech revíru Krupka, Krušné hory
   Novotvořené minerální fáze na hořícím odvalu v Radvanicích
   Nový výskyt linaritu ve Zlatých Horách
   Nový výskyt pegmatitu s fluorapatitem a columbitem-(Fe) u České Bělé u Havlíčkova Brodu
   Nový výskyt sekundárních minerálů Cu, Pb, Zn na ložisku Zlaté Hory-východ
   Ore-forming processes and mineral parageneses of the Jáchymov ore district
   Owyheeit z rudního revíru Freiberg (SRN) a jeho doprovodné minerály
   Oxidické minerály bismutu v České republice
   Oxidické minerály bizmutu v České republice
   Pacova hora u Chýnova (Chýnovská jeskyně a lom) - nové poznatky mineralogického výzkumu
   Pb dominant members of crandallite group from Cínovec and Moldava deposits, Krušné hory Mts. (Czech Republic)
   Pegmatity Malchanského revíru v Zabajkalí
   Phosphatian walpurgite from Smrkovec, the Slavkovský Les Mts. (the Czech Republic): its description and physico-chemical characteristics
   Phosphowalpurgite, the (PO4)-dominant analogue of walpurgite, from Smrkovec, Slavkovský Les Mountains, Czech Republic
   Plumbojarosit z Nové Vsi u Rýmařova
   Podzemní zásobník plynu Háje (Příbram) - poznatky z mineralogického výzkumu
   Primary minerals of the Jáchymov ore district
   První výskyt Sn-sulfidů v jílovském zlatonosném revíru (Česká republika)
   Přehled mineralogie stříbra příbramské rudní oblasti
   Přehled supergenní mineralizace na uranovém ložisku Příbram
   Příspěvek k chemickému složení rudních minerálů jižní části kutnohorského rudního revíru
   Příspěvek k mineralogii polymetalického ložiska Plánička-Stříbrník u Klatov v jz. Čechách (Česká republika)
   Příspěvek ke krystalochemii mixitu z lokalit v Českém masivu
   Příspěvek ke krystalochemii nových přírodních fází s bismutem
   The question of water content in parsonsite : a model case - occurrence at the Červené žíly vein system, Jáchymov (St. Joachimsthal), Czech Republic
   Rabejacit z Předbořic
   Radioaktivní prvky a izotopy olova v sekundární mineralizaci Jánské žíly, Březové Hory, Příbram, ČR
   Recentní výkvěty Fe sulfátů na odvalech po těžbě polymetalických rud v Dlouhé Vsi u Havlíčkova Brodu
   Retgersit ze Smrkovce u Mariánských Lázní
   Retgersite from Jáchymov, Krušné hory Mountains, Czech Republic
   RNDr. Jiří Litochleb šedesátníkem
   Römerit Fe2+Fe3+2(SO4)4.14H2o na ložisku Bankov v Košiciach
   Rooseveltite from Moldava, Krušné hory Mts., Czech Republic
   Roquésit z polymetalického ložiska Příbram-Březové hory, Česká republika
   Saléeit z uranového rudního výskytu Heřmaničky u Votic
   Salésit z odvalu uranového rudního výskytu Rýžoviště u Harrachova
   Samsonit z polymetalických žil příbramského uranového ložiska
   Schafarzikite from the type locality Pernek (Malé Karpaty Mountains, Slovak Republic) revisited
   Schoepit z Měděnce
   Schröckingerit z haldy šachty 21 (Příbram-Háje)
   Schultenit (PbHAsO4) z Abertam u Jáchymova
   Sedmdesátiny Ing. Jiřího Čejky, DrSc.
   Segnitit ze Štěpánova nad Svratkou, západní Morava
   Sekundární mineralizace březohorského revíru
   Sekundární minerály bismutu z povrchového výchozu křemenného pně nad štolou Prokop (Knötel), Krupka
   Selenem bohatý antimonit z hořícího odvalu dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova
   Seleničitany a telluričitany uranylu
   Selenidy z ložiska Bytíz (příbramský uran-polymetalický revír)
   Selenium mineralization of the uranium deposit Zálesí, the Rychlebské hory Mts., Czech Republic
   Semseyit a fizélyit z polymetalického ložiska Bohutín u Příbrami, Česká republika
   Serpierit ze Zlatých Hor
   Seznam publikovaných prací pracovníků mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea (srpen 1998 - září 1999)
   Siegenit a heazelwoodit v asociaci s milleritem z haldy dolu Lill (černojamské ložisko), Příbram, Česká republika
   Sillénit ze Smrkovce u Mariánských Lázní
   Smrkovecite, monoclinic Bi2O(OH)(PO4), a new mineral of the atelestite group
   Sodiumuranospinit z ložiska Měděnec v Krušných horách
   Sternbergit v asociaci s Ag-sulfidy, ložisko Březové Hory, Příbram
   Studium minerálních paragenezí sekundárních minerálů na vybraných lokalitách Českého masivu
   Studium minerálních paragenezí sekundárních minerálů na vybraných lokalitách Českého masivu (II)
   Studium minerálů uranylu ze sbírek Národního muzea
   Studium minerálů uranylu ze sbírek Národního muzea (II)
   Study of the tourmalines from different metamorphic rocks
   Sulfáty vysokoteplotní oxidační minerální asociace; hořící odval dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova
   Sulfoantimonidy olova z polymetalické žíly H 32 A uranového ložiska Příbram (žilný uzel Háje)
   The supergene mineral association with brandholzite from Pernek, Malé Karpaty Mountains, Slovak Republic
   Supergene mineralization of the Medvědín uranium deposit, Krkonoše Mountains, Czech Republic
   Supergene minerals at the Huber stock and Schnöd stock deposits, Krásno ore district, the Slavkovský les area, Czech Republic
   Supergene minerals in the Horní Slavkov uranium ore district, Czech Republic
   Supergene uranium mineralization from Horní Halže near Měděnec (Krušné hory Mountains), Czech Republic
   Supergene Y, REE minerals from the Medvědín deposit, the Krkonoše (Giant) Mts., Czech Republic
   Supergenní Cu a Bi mineralizace na lokalitě Tři Sekery u Mariánských Lázní
   Supergenní Cu-Zn karbonáty z rudního ložiska Horní Rokytnice v Krkonoších
   Supergenní mineralizace slivického pásma (žíla Karel) jv. od Příbrami, Česká republika
   Supergenní mineralizace uranového ložiska Slavkovice na západní Moravě
   Supergenní mineralizace z haldy šachty č. 16 Příbram - Háje
   Supergenní minerály mědi z ložiska Gelnica (Slovenské Rudohorie)
   Supergenní minerály uranu ložiska Rožná
   Supergenní minerály z Cínovce
   Supergenní selenová mineralizace na uranovém ložisku Zálesí v Rychlebských horách
   Šreinite from Horní Halže, the Krušné hory Mountains, Czech Republic, a new mineral species, its comparison with asselbornite from Schneeberg, and new data for asselbornite
   Taranakit (K,NH4)Al3(PO4)3(OH).9H2O vzniknutý rozkladem guána netopýrů v jeskyni Domica (Slovenská republika)
   Teallite from Radvanice near Trutnov (Czech Republic)
   Tellurobismutit ze zlatonosného zrudnění od Zlátenky u Pacova
   Tetrarooseveltite, beta-Bi(AsO4), a new mineral species from Moldava deposit, the Krušné hory Mts., Northwestern Bohemia, Czech Republic
   Těžba, průzkum a výzkum zlata v okolí Zlátenky jv. od Pacova
   Těžba zlata na Novoknínsku - historie a současnost
   Těžba zlatonosných rozsypů v jižním okolí Prahy (střední Čechy)
   To the infrared spectrum of haynesite, a hydrated uranyl selenite, and its comparison with other uranyl selenites
   To the infrared spectrum of K-poor meurigite (The Kněžská hora quarry near Těškov, the Czech Republic), ahydrated potassium iron hydroxophosphate
   Torbernit Cu(UO2)2(PO4)2.12H2O. Metatorbenit CU(UO2)2(PO4)2.8H2O
   Tsumoit (BiTe) ze zlatonosných křemenných žil z Bytízu-Starých hor u Příbrami
   Tsumoite and associate tellurides from the Au deposit Libčice near Nový Knín, Czech Republic: mineralogy and genetic significance
   Turmalín z píseckých pegmatitů
   Unusual mineralization with niobian titanite and Bi-tellurides in scheelite skarn from Kamenné doly quarry near Písek, Moldanubian Zone, Bohemian Massif
   Unusual occurrence of kolbeckite ScPO4.2H2O in karst sediments of Bohemian Karst (the Čertovy schody quarry, Koněprusy area)
   Uranofán, uranopilit a compreignacit z Jánské žíly, Březové Hory, Příbram
   Uranopilit z Předbořic
   Uranosphaerite from Horní Halže near Měděnec (Krušné hory Mountains, Czech Republic): description and vibrational characteristics
   Uranové ložisko Zálesí v Rychlebských horách
   Uranové ložisko Zálesí v Rychlebských horách
   Uranové supergenní minerály ložiska Jáchymov
   Vanadáty uranylu
   Vanadové granáty z grafitového ložiska Český Krumlov-Městský vrch
   Vanadový wavelit a variscit z puklin grafitických kvarcitů na západní Moravě
   Vanadový wavellit z puklin grafitických kvarcitů na západní Moravě
   Veselovskýite, triclinic (Zn,Cu,Co)Cu4(AsO4)2(AsO3OH)2 ? 9H2O, a Zn-dominant analogue of lindackerite
   Výskyt arsenolampritu v příbramském uran-polymetalickém revíru
   Výskyt cuprostibitu v příbramském uran-polymetalickém reviru (šachta 16, Příbram - Háje), Česká republika
   Výskyt cyanotrichitu na haldách ložiska Krupka v Krušných horách
   Výskyt indicie pyritového zrudnění ve Vlastějovicích
   Výskyt parkeritu v uranovém rudním revíru Horní Slavkov (Česká republika)
   Výskyt ryzí mědi a kupritu ve Vrchoslavi u Teplic
   Výskyt tremolitu-hexagonitu v dolomitových mramorech Chýnovské jeskyně (jižní Čechy)
   Výskyt uranospinitu na rozvážené haldě šachty 16 (Příbram-Háje)
   Výskyt vzácného Ag-Hg sulfidu - imiteritu - v materiálu z haldy dolu Lill (černojamské ložisko), březohorský rudní revír, Česká republika
   Výskyt wollastonitu ve skarnu ve Vlastějovicích, střední Čechy (Česká republika)
   Výskyty fosfuranylitu v České republice
   Výskyty magnetitu v jz. části příbramského uran-polymetalického revíru
   Výskyty pucheritu na lokalitách Smrkovec u Mariánských Lázních a Jáchymov
   Výskyty supergenních Cu-minerálů ve středních Čechách
   Významná mineralogická lokalita - štola Sv. Antonína Paduánského v Poličanech u Kutné Hory
   Vzácný fosfát olova a uranylu - dewindtit z uranového rudního výskytu Rýžoviště u Harrachova (Krkonoše)
   Z nových nálezů minerálů v ČR a SR
   Zajímavé minerály uranu ložiska Rožná
   Zajímavé nálezy nerostů v České republice a na Slovensku
   Zajímavé oxidické minerály ložiska Vrančice
   Zálesíite, a new mineral of the mixite group, from Zálesí, Rychlebské hory Mts., Czech Republic
   Zaniklá a neplatná česká a slovenská osobní a zeměpisná jména v mineralogickém názosloví
   Zavarickit (BiOF) z Cínovce
   Zelený grosular 'tsavorit' ze severní Sibiře
   Zeolity Vinařické hory u Kladna
   Zeolity z příbramského kavernového zásobníku plynu
   Zinkolivenit z rudního revíru Krupka, Krušné hory (Česká republika)
   Železem bohatý dravit z Krašovic u Krásné Hory nad Vltavou
   Železnatý dravit z Krašovic u Krásné Hory nad Vltavou
Další autor
Role
   Sestavovatel
Článek
   Pětasedmdesátiny ing. Jiřího Čejky, DrSc. : Bibliografie Jiřího Čejky za léta 1999-2004