Podrobnosti záznamu

Jméno
   Sekaninová, Dagmar
Autor článku
   Co nejvíce škodí našim půdám?
   Příspěvek k poznání výskytu podzolů ve Žďárských vrších
   Příspěvek k půdním poměrům okolí Jaroměřic n. Rokytnou
   Příspěvek k půdním poměrům okolí Nedvědic na Českomoravské vrchovině
   Příspěvek k výskytu rašeliništních půd ve Žďárských vrších
   Půdní poměry Jihomoravského kraje
   Půdní poměry okolí Přibyslavic na Českomoravské vrchovině
   Půdní poměry okolí Třebíče
   Půdní vlhkost v JV části Českomoravské vrchoviny
   Solné půdy jižní Moravy
   Změny v lesních půdách ve ždárských vrších