Podrobnosti záznamu

Jméno
   Sekyra, Zdeněk
Autor monografie
   Dokumentace a mapování svahových pohybů v ČR, podprogram ISPROFIN č. 215124-1, Přehled provedených prací, celkem 160 mapových a 15 textových příloh
Autor článku
   Arctic-alpine tundra in the Krkonoše, The Sudetes
   Former existence of a plateau icefield in Bílá louka Meadow, Eastern Giant Mountains: hypothesis and evidence
   Kryogeotechnický monitoring ve vrcholových partiích Luční hory
   Monitoring a upravený režim těžby Lomu Most
   Mrazem tříděné (kryosegregační) struktury na Sněžce
   Obecné zásady postupů směřujících ke stabilizaci sesuvů
   Silnice I/35, Hřebeč - sanace sesuvu 2006
   Spolehlivost stabilitních analýz