Podrobnosti záznamu

Jméno
   Shrbený, Otakar
Autor článku
   Chemistry of Tertiary alkaline volcanic rocks in the crystalline area NE of the Lužice fault in northern Bohemia
   Chemistry of Tertiary alkaline volcanics in the central-western part of the Bohemian Cretaceous Basin and the adjacent area
   Geochemical position of the Bohemian Massif neovolcanites (Czechoslovakia) among young volcanic associations
   Geological interpretation of major regional units: Young alkaline volcanic rocks in the Western Part of the Czech Republic
   K šedesátinám RNDr. Lubomíra Kopeckého, CSc.
   Klasifikace hrubozrnných a lamprofyrických neovulkanitů Českého masívu
   Major and trace elements in Tertiary volcanics of the Lužické hory Mts. and the adjacent area, northern Bohemia
   Regional geological subdivision of the Bohemian Massif on the territory of the Czech Republic. Report of the Working Group for Regional Geological Classification of the Bohemian Massif at the former Czechoslovak Stratigraphic Commission
   Regionální geologické dělení Českého masívu na území České republiky
   Saxothuringicum
   Terciérní sedimenty uvnitř vulkanického komplexu na severovýchodním okraji Ceského středohoří