Podrobnosti záznamu

Jméno
   Sikorová, Jana
Autor monografie
   Metodika přípravy vzorků pro získání křemene pro měření obsahů kosmogenních nuklidů
   Paleogeografická, paleoklimatologická a geochronologická rekonstrukce kontinentálního zalednění Česka
   Paleogeografická, paleoklimatologická a geochronologická rekonstrukce kontinentálního zalednění Česka. Roční etapová zpráva za rok 2005
Autor článku
   Petrologické analýzy ledovcových sedimentů Jesenicka
   Texture and petrography of glacial deposits in the northern foothill of the Hrubý Jeseník and Rychlebské Mts., Czechia
   Texture and petrography of glacial deposits in the northern foothill of the Hrubý Jeseník and Rychlebské Mts., Czechia
   Vliv délky ledovcového transportu na tvar částic