Podrobnosti záznamu

Jméno
   Sitenský, Ivo
Autor monografie
   Mineral commodity summaries of the Czech Republic 2013 (Statistical data to 2012)
   Pohyb zásob na výhradních ložiscích nerostných surovin v letech 2003-2012
   Surovinové zdroje České republiky - nerostné suroviny 2013 (Statistické údaje do roku 2012)
Autor článku
   K problému zajišťování ekonomické úspěšnosti průzkumu ložisek nerostných surovin
   Mých 20 let poblíž dnešního pětasedmdesátníka doc. RNDr. Miloše Kužvarta, CSc. (*21. září 1928)
   Mých 20 let s dnešním pětasedmdesátníkem prof. ing. Mirko Vaněčkem, DrSc. (*7. září 1928)
   Přežije geologický průzkum a těžba nerostných surovin v ČSFR rok 2000?
   Quo vadis res metallica Bohemoslovaca ?. 3 : Plenivá těžba neboli rabování ložisek nerostných surovin
   Quo vadis res metallica Bohemoslovaca : Budoucnost naší těžby (rud) je možná jen s informatikou
   Quo vadis res metallica Bohemoslovaca?
   Quo vadis res metallica Bohemoslovaca?
   Quo vadis res metallica Bohemoslovaca?
   Světová situace v těžbě "base metals" (Cu, Pb, Zn, Sn)
   Světová situace v těžbě wolframu