Podrobnosti záznamu

Jméno
   Sivek, Martin, 1948-
Autor článku
   Archiv mikropetrografických fotografií uhlí české části hornoslezské pánve a jeho databázová realizace
   Mocnost svrchních hrušovských vrstev (namur) v česlé části hornoslezské pánve
   Několik poznámek k otázkám prostředí vzniku a stavby sedimentů produktivního karbonu české části hornoslezské pánve
   New knowledge of the development of the Petřkovice Member in the south of the Czech part of the Upper Silesian Coal Basin (Czech Republic)
   Nové polohy sapropelitů v petřkovických vrstvách uhlonosného karbonu české části hornoslezské pánve z dobývacího prostoru Staříč
   Obsah vody v uhelných slojích české části hornoslezské pánve
   Odešel prof. Ing. Jaroslav Havelka, CSc.
   Odešel prof. Ing. Jaroslav Havelka, CSc.
   Odešel prof. ing. Miroslav Palas, CSc.
   Perspektivy využití slojí porubských vrstev v české části hornoslezské pánve
   Prof. Ing. Miloslav Dopita, DrSc. se dožívá osmdesáti let
   Sledování chemicko-technologických vlastností uhelných zásob v etapách průzkumu, otvírky a těžby černouhelných ložisek
   Stručná geologická charakteristika československé části Hornoslezské černouhelné pánve
   Těžba uhlí v České republice a v Evropské unii
   Uhlonosnost svrchních hrušovských vrstev (namur) v české části hornoslezské pánve
   Volcaniclastic rocks of the Upper Silesian Basin (Czech Rpublic and Poland): State of the art
   Výchozy karbonu na Hladovém vrchu v Ostravě-Hošťálkovicích (Slezsko, Česká republika)
   Zpracování geologických informací v procesu hlubinné těžby ložisek nerostných surovin