Podrobnosti záznamu

Jméno
   Sjezd chemických společností (60. : 01.09.2008-04.09.2008 : Olomouc, Česká republika)
Konference článku
    Characterization of the brown coal after microwave-assisted extraction
    Evaluation of mesophase properties by microscopy, thermal analysis and FT-IR spectroscopy
    Komplexní posouzení vlivu fyzikálně-chemických vlastností hornin na jejich tepelnou roztažnost
    Sorpce alkylamoniových kationtů na montmorillonit