Podrobnosti záznamu

Jméno
   Skřivánek, František
Autor článku
   Aragonit v československých jeskyních
   Dějiny speleologie v Rakousku
   Dobývání a řezba drahých kamenů z naleziště u Ciboušova ve středověku
   Doc. RNDr. Vladimír Panoš šedesátníkem
   Drahý kámen v inkrustacích českých gotických památek
   Ekologizace národního hospodářství a úkoly Státní ochrany přírody
   Evropská regionální speleologická konference v r. 1980
   Historie a současný stav ochrany neživé přírody
   Inkrustace z drahého kamene - vrcholný projev interiérové úpravy v české gotické architektuře
   IX. Mezinárodní speleologický kongres
   Jeskyně ve vápenitých dolomitech fylitové zóny u Bozkova na Železnobrodsku
   An outline of the East Krkonoše Complex geology
   Středověké tajemství odhaleno. Dvě nové chráněné přírodní památky
   Umělé dutiny pod zemským povrchem
   Vojenu Ložkovi k šedesátinám
   Využití výplně krušnohorských hydrotermálních žil jako drahých kamenů ve středověku
   Výzkum drahých kamenů z chráněné přírodní památky Ciboušov a ze středověkých inkrustací