Podrobnosti záznamu

Jméno
   Skřivan, Petr
Autor monografie
   Monitoring of atmospheric deposition in the Koněprusy area and geochemical research of selected elements in monitoring net (monitoring 2003). Report on research to contract with the Velkolom Čertovy schody, a. s., for 2003
   Toxické a stopové prvky v přírodním prostředí: antropogenní ovlivnění geochemie arzénu, berylia a olova
   Úvod do chemie prostředí
Autor článku
   30. výročí Ústavu geologie a geotechniky ČSAV
   Abtrag von Schwermetallen aus kontaminiertet BŢoden durch Erosionprozesse in landwirtschaftlichen Gebieten. (poster)
   Acidification of forest soils developed on the Říčany granite and on cenomanian sandstones of the Černokostelecko region - trends in the mobilization of selected minor and trace elements
   Antropogenní karbonátové a sulfátové kůry z okolí Králova Dvora
   Antropogenní karbonátové a sulfátové kůry z okolí Králova Dvora
   Antropogenní karbonátové kůry v okolí Radotínské cementárny
   Antropogenní karbonátové kůry v okolí Radotínské cementárny
   Assessment of sources and pathways of atmospheric contaminants in precipitation over central Bohemia
   Atmosférická depozice v okolí Velkolomu Čertovy schody
   Atmosférické depoziční toky vybraných chemických prvků a jejich vzájemná korelace v oblasti Českého krasu
   Atmosférické depoziční toky vybraných chemických prvků a jejich vzájemná korelace v oblasti Českého krasu
   ATMOSPHERIC DEPOSITION FROM WIND-DRIVEN LOW CLOUDS AND FOGS AS A PROCESS AFFECTING NATURAL ENVIRONMENT
   The behaviour of rare-earth elements and Y during the rock weathering and soil formation in the Říčany granite massif, Central Bohemia
   Beryllium Geochemistry in the Lesni Potok Catchment (Czech Republic), 7 Years of Systematic Study
   Beryllium Geochemistry in the Lesni Potok Catchment (Czech Republik), 7 Years of Systematic Study
   Biogeochemical cycles of metals in the environment: factores controlling their content in the tissues of selected forest tree species
   Biogeochemical fluxes of manganese in a Central - Bohemian forested catchment on granite bedrock
   Biogeochemical fluxes of manganese in a central - Bohemian forested catchment on granite bedrock
   Biogeochemistry of beryllium in a forested catchment, Czech Republic
   Biogeochemistry of beryllium in an experimental forested landscape of the Lesní potok catchment in Central Bohemia, Czech Republic
   Biogeochemistry of Beryllium in an Experimental Forested Landscape of the Lesní potok Catchment in Central Bohemia, Czech Republic
   Biogeochemistry of Beryllium in an Experimental Forested Landscape of the Lesní potok Catchment in Central Bohemia, Czech Republic
   Biogeochemistry of the Transition Elements in a Forested Landscape (beech, Fagus sylvatica L.) with the Granite Bedrock
   Biogeochemistry of the transition Elements in a Forested landscape (beech, Fagus sylvatica L.) with the Granite Bedrock
   Biotické faktory v exogenním cyklu manganu
   Biotické faktory v exogenním cyklu manganu
   The characteristics of rare earth elements in bulk precipitation, throughfall, foliage and lichens in the Lesni potok catchment and its vicinity, Czech Republic
   Chemical composition of wet deposition in connection with meteorological factors
   Chemical response of a small stream in a forested catchment (central Czech Republic) to a short-term in-stream acidification
   Chemismus atmosférických srážek v oblasti Českého krasu : případová studie: Velkolom Čertovy schody
   Chemismus atmosférických srážek v oblasti Českého Krasu.Případová studie:Velkolom Čertovy schody
   Chemistry and modeling of the response of a small stream to a shortterm in-stream acidification
   The comparison of pollutant concentrations in liquid falling and deposited precipitation, and throughfall
   Cycling of beryllium in the environment under anthropogenic impact
   Decreasing immissions of vehicular lead in central Bohemia?
   Decreasing immissions of vehicular lead in central Bohemia?
   Děje probíhající na rozhraní kapalné a tuhé fáze, které ovlivňují migraci prvků v oxidační zóně
   Deposition and Fate of Lead in a Forested Catchment, Lesní Potok, Central Czech Republic
   Deposition and Fate of Lead in a Forested Catchment, Lesni Potok, Central Czech Republic
   Deposition of lead in central Czech Republic, trends and impacts on the biogeochemical cycle
   Deposition of lead in central Czech Republic, trends and impacts on the biogeochemical cycle
   Distribuce prvků vzácných zemin v malém povodí Lesní potok
   Distribution and geochemistry of the REE in the small catchment Lesní potok, Czech Republic
   Distribution, cycling and impact of selected inorganic contaminants in ecosystem of the Lesni potok catchment, the Czech Republic
   Distribution, cycling and impact of selected inorganic contaminants in ecosystem of the Lesní potok catchment, the Czech Republic
   Environmental Chemistry of Beryllium
   Environmental Chemistry of Beryllium
   Environmental Chemistry of Beryllium
   Environmental hazards of arsenic in coal ash disposals
   Environmental hazards of arsenic in coal ash disposals
   Experimental Modelling of the Trace Elements Distribution between the Particulate and Liquid Phases of the Run-off
   Factors affecting the content of heavy metals in bulk atmospheric precipitation, throughfall and stemflow in Central Bohemia, Czech Republic
   Factors affecting the content of heavy metals in bulk atmospheric precipitation, throughfall and streamflow in central Bohemia, Czech Republic
   Factors affecting the content of heavy metals in total atmospheric deposition, throughfall and stemflow in central Bohemia, Czech Republic
   Factors affecting the content of heavy metals in total atmospheric deposition, throughfall and stream flow in central Bohemia, Czech Republic
   Factors Affecting the Trace Element Distribution in a Soil Developed on Granite Bedrock in Central Bohemia (Czech Republic)
   First experience with the new type of throughfall collector
   Fluorine and aluminium behaviour in a small catchment with granite bedrock
   Forest vegetation affecting the deposition of atmospheric elements to soils
   Forest vegetation affecting the deposition of atmospheric elements to soils
   Geochemie dnových sedimentů v podmínkách intenzívních antropogenních vlivů
   Human- and climate- induced changes in the surface stream activity affecting the element cycling
   Human- and Climate-Induced Changes in the Surface Stream Activity Affecting the Element Cycling
   Human and Climate- Induced Changes in the Surface Stream Activity Affecting the Element Cycling
   Influence of acidic deposition on the characteristics of soil in nature state reserve "Voděradské bučiny" from the point of view of trace elements content
   The influence of the limestone-quarry Čertovy schody (Czech Republic) on the precipitation chemistry and atmospheric deposition
   The influence of the limestone-quarry Čertovy schody (Czech Republic) on the precipitation chemistry and atmospheric deposition
   The influence of the limestone-quarry Čertovy schody (Czech Republic) on the precipitation chemistry and atmspheric deposition
   The influence of the limestone-quarry Čertovy schody on the precipitation chemistry and atmospheric deposition
   Inorganic Pollutants in Wet Atmospheric Deposition and the Trajectories of Their Possible Transport
   Koloběh arzenu v přírodním prostředí : Rizika uvolňování do prostředí při těžbě zlata
   Koloběh arzenu v přírodním prostředí
   Manganese biogeochemistry in a central Czech Republic catchment
   Manganese Biogeochemistry in a Central Czech Republic Catchment
   Meteorological Situations in 2007 and their Implications for the Cycling of Selected Chemical Elements in a Central Bohemian Forested Catchment
   Meteorological Situations in 2007 and their Implications for the Cycling of Selected Chemical Elements in a Central Bohemian Forested Catchment
   Mobilizace arzénu a vybraných těžkých kovů na složišti hnědouhelného popílku
   Mobilizace arzénu a vybraných těžkých kovů na složišti hnědouhelného popílku
   Partition of beryllium and several other trace elements insurface waters
   Porovnání biogeochemických charakteristik Fe, Co, Ni
   POROVNÁNÍ KONCENTRACÍ ZNEČIŠŤUJÍCÍCH LÁTEK V RŮZNÝCH DRUZÍCH KAPALNÝCH SRÁŽEK
   Porovnání kvantitativních a kvalitativních odtokových poměrů na povodí Lesního potoka
   The Precipitation Chemistry over Central Bohemia: Attempt to Estimate the Sources and Pathways
   The Precipitation Chemistry over Central Bohemia: Attempt to Estimate the Sources and Pathways
   První rok systematického monitoringu chemického složení atmosférické depozice v koněpruské oblasti
   První rok systematického monitoringu chemického složení atmosférické depozice v koněpruské oblasti
   Recent trends in bulk deposition of As, Be, Cd, Cu, Mn, Pb and Zn over central Czech Republic
   The reduction of precipitation amount bias in the analysis of time series of wet deposition chemism
   The response of a small stream in the Lesní potok forested catchment, central Czech Republic, to a short-term in-stream acidification
   Secondary anthropogenic contamination of surface streams through lithogenic beryllium, mobilized by acid atmospheric deposition
   Secondary anthropogenic contamination of surface streams through lithogenic beryllium, mobilized by acid atmospheric deposition
   Sources and fluxes of selected microelements in a Central Bohemian forest ecosystem with granitic bedrock
   Speciace některých minoritních a stopových prvků v recentních sedimentech povrchových toků
   Speciation of some minor and trace elements in sediments and water of a pond
   Srovnání chemického složení podkorunových a usazených srážek
   Study of the sorption and dissolution processes in the system of fly ash - aqueous solution. Kinetic model of the leaching of arsenic
   Ten years of monitoring the atmospheric inputs at the Černokostelecko region, Central Bohemia
   Tvorba a destrukce karbonátových kůr v okolí Radotínské cementárny
   Tvorba a destrukce karbonátových kůr v okolí Radotínské cementárny
   Vliv metabolitů lesní vegetace na chemismus throughfallu
   Význam metabolické činnosti lesních dřevin pro biogeochemické cykly některých minoritních a stopových prvků
   Weathering and erosion fluxes of arsenic in watershed mass budgets
   Weathering and erosion fluxes of arsenic in watershed mass budgets
   Weathering and erosion fluxes of arsenic in watershed mass budgets
Editor monografie
    Global Changes and Essential Elements Cycling in the Environment