Podrobnosti záznamu

Jméno
   Sklenář, Jan
Autor monografie
   Mechanické vlastnosti hornin z lokalit Skalka, Kozčín a Batelov
   Mechanické vlastnosti pískovce vnějšího schodiště chrámu svatého Víta v Praze
   Přehled některých fyzikálně-mechanických vlastností vybraných vzorků horniny z lokality Skalka
   Triaxiální zkoušky granitů z lokality Příbram - Brod
   Zjišťování mechanických vlastností hornin z vrtů J1 a J2 - Nelahozeves
Autor článku
   An acid-free method of microfossil extraction from clay-rich lithologies using the surfactant Rewoquat: Examples of application to Silurian and Devonian fossils
   An acid-free method of microfossil extraction from clay-rich lithologies using the surfactant Rewoquat
   Ammonites, biostratigraphy and bio-events of the Pecínov Member (Upper Cenomanian, Bohemian Cretaceous Basin)
   Brachiopod Gyrosoria Cooper, 1973 - a comparative palaeoecological, stratigraphical and taxonomical study
   Brachiopod Gyrosoria Cooper, 1973 - a comparative palaeoecological, stratigraphical and taxonomical study
   Brachiopoda lokality cementárna Úpohlavy u Lovosic (svrchní turon)
   Contribution of the deformation behaviour of rocks during Rheological loading
   Contribution to the deformation behaviour of rocks during rheological loading
   Evaluation of critical stress-strain state of rocks by ultrasonic emission (laboratory studies)
   K životnímu jubileu dr. Olgy Nekvasilové
   Kondenzovaná sedimentace s fosfatickými intraklasty ve svrchní křídě lokality Býčkovice u Litoměřic (svrchní turon, česká křídová pánev)
   Kondenzovaná sedimentace s fosfatickými intraklasty z lokality Býčkovice u Litoměřic (svrchní turon, česká křídová pánev)
   Phosphatic intraclasts in shallow-water hemipelagic strata: a source of palaeoecological, taphonomic and biostratigraphic data (Upper Turonian, Bohemian Cretaceous Basin)
   Ultrasonic and Seismoacoustic Control of Rheological Deformations of Loaded Sandstone Samples
   Vliv dlouhodobého zatěžování na fyzikální a mechanické vlastnosti hornin