Podrobnosti záznamu

Jméno
   Skoček, Vladimír, 1934-
Autor článku
   Alerations of carbonate sequences caused by descending meteoritic water: western and southwestern Iraq
   Česká republika v rámci projektu PANGEA
   Distribution and Origin of Reduction Spheroid in the Upper Paleozoic Sequences, Czech Republic
   Distribution and origin of reduction spheroids in Upper Paleozoic sedimentary sequences, Czech Republic.
   The effect of clay mineralogy and pH on sorption and desorption of cadmium and lead: the overlying clay formation, North Bohemian Brown Coal Basin
   The Effect of Clay Mineralogy and pH Sorption and Desorption of Cadmium and Lead: The Overlying Clay Formation, North Bohemian Brown Coal Basin
   Estonské zkušenosti s využitím hořlavých břidlic
   Evidence of coastal sabkha in the Early Devonian sequence at Tišnov, Western Moravia
   Facie barrandienského proterozoika, jejich hospodářský význam a ekologické zátěže vzniklé těžbou jejich nerostných surovin
   Facie s oolitickými karbonáty a silicity ve východní části Barrandienu a v tehovském ostrově
   Fossil calcretes in the Permocarboniferous sequence; Bohemian Massif, Czechoslovakia
   Genetická interpretace sedimentů z malesických vrstev
   Genetické typy červených sedimentů (red beds) v limnickém svrchním paleozoiku Českého masivu
   Geologická historie a současná antropogenní produkce CO2
   Hodnocení prognózních hořlavých a olejonosných břidlic
   Hořlavé a olejonosné břidlice Syrské arabské republiky
   Indications of Early Carboniferous events in Palaeozoic sequences of Moravia, Czechoslovakia
   Indications of the Late Carboniferous eustatic and climatic oscillations in the Upper Silesian Basin
   Karbonátové facie barrandienského proterozoika
   Karbonátové facie východního okraje barrandienského svrchního proterozoika
   Litoeventy v české křídové pánvi
   Litoeventy v křídě Moravskoslezských Beskyd a Podbeskydské pahorkatiny
   The microbial growth of Fe-ooids
   Nadložní jíly SHR jako bariérový a dekontaminační materiál pro kadmium a olovo
   Neoproterozoic of the Teplá-Barrandian Unit as a part of the Cadomian orogenic belt: A review and correlation aspects
   Neoproterozoic sedimentary carbonates and their silicified equivalents: Barrandian, Czech Republic
   Oncoidal and Ooidal Ironstone in the Lower Devonian Limestone Sequence, Barrandian, Czech Republic
   Oolitické železné rudy a železité trubky v severní části Aralské pánve
   Origin of Fe-Ooides: Problems and Consequences
   Paleogeographic, paleofacial and contour maps of Carboniferous, Permian and Triassic of the Bohemian Massif (Czech Republic).
   Perspektivy průmyslového využití hořlavých břidlic
   Proterozoické karbonáty a jejich silicifikované ekvivalenty
   A puzzling marine assemblage of organic remains in Upper Paleozoic sediments of the Budějovice Basin
   Quartzose pseudomorphs in Upper Proterozoic sediments of the Blovice Formation; Czech Republic
   Rozpadavost jílovců a kalovců: morfologie a využití pro rozlišování sedimentačního prostředí
   Rozšíření a struktury vápenců v západočeském proterozoiku
   Růstové stimulátory z organické hmoty jílovců a břidlic
   Sedimentologické zhodnocení bazálních klastik devonu a karbonátového paleozoika v úseku JIH
   Seminář o mladopaleozoických jezerních sedimentech
   Silicifikované sulfáty v sekvenci paleozoických sedimentů z vrtu Janovice 9
   Současné směry výzkumu a využití hořlavých břidlic
   Stefanská jezernědeltová sekvence ve středních a severovýchodních Čechách
   Stefanské jezerní sedimenty permokarbonu středních a severovýchodních Čech
   Šedesátiny RNDr. Zdeňka Kukala, DrSc., ředitele Českého geologického ústavu
   Travertine cascades with giant pisoids in the Kladno area
   VII. uhelně geologická konference
   XIII. mezinárodní kongres o karbonu a permu
   Životní jubileum RNDr. K.Melky, CSc