Podrobnosti záznamu

Jméno
   Skopec, Jiří
Autor článku
   Anomalous dips of some upper Carboniferous strata in the Mšeno-Roudnice basin based in borehole data and reflection seismic measurements
   Anomalous dips of some Upper Carboniferous strata in the Mšeno-Roudnice Basin based on borehole data and reflection seismic measurements
   Application of geophysical methods for checking the condition of Czech railway tracks
   Application of Geophysical Methods for Checking the Condition of Czech Railway Tracks
   Application of ground seismic method to investigations of quarry-stone deposits
   Carboniferous river valleys identified in the Mšeno-Roudnice Basin in the Slaný and Líně formations (Stephanian B and C) in central Bohemia and their manifestations in geophysical methods
   Carboniferous river valleys identified in the Mšeno-Roudnice basin
   Experimental seismic measurements with the application of a vibrator
   Experimental Seismic Measurements with the Applications of a Vibrator
   Fosilní říční síť na svrchu slánského souvrství v mšensko-roudnické pánvi
   Fosilní říční síť na svrchu slánského souvrství v mšensko-roudnické pánvi
   Fossil river valleys - geophysical indications and geological signification
   Geofyzikální měření na vodním díle Křivoklát
   Geofyzikální možnosti studia nivy
   Indikace fosilních říčních koryt v mšensko-roudnické pánvi geofyzikálními metodami
   The Mseno-Roudnice Basin: Problems of reconstruction of fossil stream pattern (Central Bohemian Coal Basins, Czech Republic)
   The Mšeno Basin: problems of reconstruction of fossil stream fossil pattern (Central Bohemian coal bassins, Czech Republic)
   The Mšeno-Roudnice basin : problems of reconstruction of fossil stream pattern (Central Bohemian Coal Basins, Czech Republic)
   Mšensko-roudnická pánev: reinterpretace geologických a geofyzikálních materiálů (12-22 Mělník, 13-11 Benátky n. Jiz., 03-33 Mladá Boleslav)
   New ways of applying shallow refraction seismics in the research after kaolin deposits
   Oherský rift v severozápadních Čechách - argumenty pro a proti
   Oherský rift v severozápadních Čechách - argumenty pro a proti
   Pokusné seismické měření nad objektem teplovodu
   Possibilities of application of geophysical methods in the investigations performed for the line structures
   Použití harmonického vibrátoru v mělkém seismickém průzkumu.
   Poznatky z vibračních měření na objektu železničního tělesa.
   Profesor Ing. Jan Gruntorád, DrSc. pětašedesátníkem
   Příčiny anomálií ve vývoji zdětínského obzoru ve východní části mšensko-roudnické pánve
   Příčiny anomálií ve vývoji zdětínského obzoru ve východní části mšensko-roudnické pánve
   Refraction seismics in vertical gradient medium : The present state and future requirements
   Reinterpretace geologických a geofyzikálních podkladů z Mšensko-roudnické pánve
   Reinterpretace geologických a geofyzikálních pokladů z mšensko-roudnické pánve (12-22 Mělník, 13-11 Benátky nad Jizerou)
   Seismic methods
   Shallow seismic investigations of the vertical velocity gradient media
   Sledování možnosti vsakování vody do aluvia nivy metodami užité geofyziky
   Současný stav interpretace v metodě TO pro mělkou refrakční seizmiku
   The Use of Convergency for Estimating the Correction of Penetrating Seismic Waves
   Vertical Velocity Gradient Medium with an Inclined Boundary