Podrobnosti záznamu

Jméno
   Skotnica, Marek
Autor monografie
   Energetická charakteristika důlně indukovaných seismických jevů /v české části hornoslezské pánve/. Závěrečná zpráva grantového projektu
   Zdroje a vlastnosti vlnového pole krátkoperiodického seismického neklidu v ostravsko-karvinském regionu a jeho vývoj v prostoru a čase. Závěrečná zpráva grantového projektu
Autor článku
   Aplikace fuzzy množin při automatizaci řídících procesů popsatelných slovy přirozeného jazyka
   The DCF 77 Decoder - Fast Code Generator
   The Interpolation of the Control surface preparated by the linguistically oriented design
   Kompenzace setrvačných vlastností kalorimetru se zaměřením na Seteram C 80
   Studie přenosového systému pro sledování vertikálních pohybů v masivu
   Záznam seismických dat v počítači přes paralelní port