Podrobnosti záznamu

Jméno
   Skupien, Petr
Autor monografie
   Terciérní pánve a ložiska hnědého uhlí České republiky
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000, 25-233 Valašská Bystřice
Autor článku
   Albian non-calcareous dinoflagellates of the Western Carpathians
   Albské foraminifery ve výbrusech z nejvyšší části lhoteckého souvrství na profilu Bystrý potok u Trojanovic (křídový útvar slezské jednotky, Vnější Západní Karpaty)
   Berriasian to Albian dinocysts from the Silesian Unit in the Outer Western Carpathians (Czech Republic)
   Biostratigrafický výzkum křídy ve vnějších Západních Karpatech v roce 2001 (Česká a Slovenská republika) (25-23 Rožnov pod Radhoštěm, 26-11 Jablunkov)
   Biostratigrafický výzkum spodní křídy ve slezské jednotce v letech 1998-99 (vnější Západní Karpaty)
   Biostratigrafie spodnokřídových uloženin slezské jednotky na základě studia palynomorf a foraminifer (Vnější Západní Karpaty, Česká republika)
   Biostratigraphic correlations and environments in the Cretaceous Oceanic Red Beds of the Flysch Carpathians of Czech Republic
   Biostratigraphische Daten aus der Schrambach- und Tannheim-Formation der Frankenfelser Decke der Weyerer Bögen (Unterkreide, oberösterreichische Kalkalpen)
   Biostratigraphy and Facies of Upper Jurassic-Lower Cretaceous pelagic carbonate sediments (Oberalm-, Schrambach- and Rossfeld-Formation) in the Northern Calcareous Alps, South of Salzburg
   Biostratigraphy and paleoecology of the Lower Cretaceous sediments in the Outer Western Carpathians (Silesian Unit, Czech Republic)
   Biostratigraphy of Lower Cretaceous of the Manín Unit (Butkov quarry, Strážovské vrchy Mts., Western Carpathians)
   Biostratigraphy of the Cretaceous pelitic deposits overlying the Štramberk limestone body (Silesian Unit, Outer Western Carpathians)Preliminary results
   Biostratigraphy of the Lower Cretaceous limestones of the Godula facies of the Silesian Unit, Outer Western Carpathians
   Campanian to Maastrichtian palynofacies and dinoflagellate cysts of the Silesian Unit, Outer Western Carpathians, Czech Republic
   Cretaceous oceanic red beds in the Outer Flysch Carpathians of the Czech Republic
   Cretaceous Oceanic Red Beds in the Outer Western Carpathians of Czech Republic
   Další informace o výzkumu mikrofosilií ze štramberské oblasti (slezská jednotka, Západní Karpaty) (12-21 Nový Jičín)
   Další informace o výzkumu mikrofosilií ze štramberské oblasti (slezská jednotka, Západní Karpaty)
   Diagenetic and dolomitization history of the Štramberk limestones
   Dinoflagellate cysts distribution of Albian-Cenomanian sections from the Outer Western Carpathians
   Dinoflagellate study of the Lower Cretaceous deposits in the Pieniny Klippen Belt (Rochovica section, Slovak Western Carpathians)
   Doplňky k historii geologických a paleontologických výzkumů na Štramberku
   Early Berriasian ammonites from the Štramberk Limestone in the Kotouč Quarry (Outer Western Carpathians, Czech Republic)
   First record of paguroid anomurans (Crustacea) from the Tithonian - lower Berriasian of Štramberk, Moravia (Czech Republic)
   Fosforitové konkrece ve svrchní křídě slezské jednotky : 25-22 Frýdek-Místek
   Geochemistry of intercalated red and gray pelagic shales from the Mazak Formation of Cenomanian age in Czech Republic
   Historie geologických a paleontologických výzkumů svrchnojurských a spodnokřídových sedimentů na Štramberku
   Ichnology of the Cretaceous Oceanic Red Beds (Outer Western Carpathians, Czech Republic)
   Ichnology of the Cretaceous Oceanic Red Beds (Outer Western Carpathians, Czech Republic)
   Integrated biostratigraphy of Lower Cretaceous of the Manín Unit (Strážovské vrchy, Western Carpathians)
   Inventory of Barremian-Albian Dinoflagellate cysts of the Silesian Unit in the Outer Western Carpathians (Czech Republic)
   Izotopy kyslíku a uhlíku vápnitých sedimentů kelčského vývoje slezské jednotky
   Izotopy uhlíku v organické hmotě spodnokřídových sedimentů slezské jednotky (Vnější Západní Karpaty, Česká republika) : (25-23 Rožnov pod Radhoštěm)
   Izotopy uhlíku v organické hmotě svrchnokřídových sedimentů slezské jednotky
   Lower Cretaceous ammonite and dinocyst biostratigraphy and paleoenvironment of the Silesian Basin (Outer Western Carpathians)
   Lower Cretaceous dinoflagellate cyst stratigraphy of the Western Carpathians
   Lower Cretaceous sequences of the Manín Unit (Butkov Quarry, Strážovské vrchy Mts, Western Carpathians) - integrated biostratigraphy and sequence stratigraphy
   Microfossils of the Albian and Cenomanian shales from the Štramberk area (Silesian Unit, Outer Western Carpathians, Czech Republic
   Microfossils of the Albian and Cenomanian shales from the Štramberk area (Silesian Unit, Outer Western Carpathians, Czech Republic)
   Mikrofosilie z pelitických uloženin štramberské oblasti (Vnější Západní Karpaty) (12-21 Nový Jičín)
   Mikrofosilie z pelitických uloženin štramberské oblasti (Vnější Západní Karpaty)
   Mineralogie křídových aleuropelitů z profilu Bystrý potok (slezská jednotka, vnější Západní Karpaty) : 25-22 Frýdek-Místek
   Nevápnitá dinoflageláta barrému-albu slezské jednotky
   Nevápnitá dinoflageláta spodnokřídových souvrství manínské jednotky v lomu Butkov (Strážovské vrchy)
   New biostratigraphic data from Ostravice river channel reservation (Outer Western Carpathians)
   New finding of pleistocene organic sediments from the Czech Republic
   New finding of pleistocene organic sediments from the Czech Republic
   New knowledge of Cretaceous lithostratigraphy and biostratigraphy in the Silesian Unit in the Moravskoslezské Beskydy Mountains and the Podbeskydská pahorkatina Upland (Outer Western Carpathians, Czech Republic)
   New knowledge of Cretaceous lithostratigraphy and biostratigraphy in the Silesian Unit in the Moravskoslezské Beskydy Mountains and the Podbeskydská pahorkatina Upland (Outer Western Carpathians, Czech Republic)
   New knowledge of Cretaceous lithostratigraphy and biostratigraphy in the Silesian Unit in the Moravskoslezské Beskydy Mountains and the Podbeskydská pahorkatina Upland (Outer Western Carpathians, Czech Republic)
   New occurrences of Lower Cretaceous ammonites in the western part of the Silesian Unit (Barremian-early Aptian, Outer Western Carpathians, Czech Republic)
   The northernmost occurrence of the Lower Berriasian ammonite Pseudosubplanites grandis (Štramberk Limestone, Outer Western Carpathians, Czech Republic)
   Notes on some rare Barremian/Aptian ancyloceratids from the Silesian Unit (Outer Western Carpathians, Czech Republic)
   Nová biostratigrafická a ichnologická pozorování z křídových sedimentů u Frenštátu pod Radhoštěm : 25-23 Rožnov pod Radhoštěm
   Nová biostratigrafická a ichnologická pozorování z křídových sedimentů u Frenštátu pod Radhoštěm
   Nová lokalita minerálů hornin těšínitové asociace
   Nová významná amonitová lokalita v těšínsko-hradišťském souvrství u Soběšovic (spodní křída vnějších Karpat, 15-44 Karviná)
   Nové biostratigrafické poznatky ze spodnokřídových souvrství manínské jednotky (Strážovské vrchy, centrální Západní Karpaty)
   Nové mineralogické nálezy z lomu Kotouč u Štramberku, Západní Karpaty, severní Morava, Česká republika
   Nové paleontologické poznatky o křídových sedimentech severního Turecka
   Nový nález pleistocenních organických sedimentů na Moravě
   Obsahy organického uhlíku a palynofacie spodní křídy slezské jednotky : 25-21 Nový Jičín, 25-22 Frýdek-Místek, 25-23 Rožnov pod Radhoštěm, 26-11 Jablunkov
   The paleogeographic setting of the Upper Jurassic-Lower Cretaceous source rocks in the western part of the Flysch Carpathians
   Pískovcová facie maastrichtu frýdeckého souvrství v korytě řeky Ostravice u Bašky
   Plaňavské vrstvy v oblasti Štramberka (spodní křída, vnější Západní Karpaty, Česká republika)
   Předběžná palynologická analýza spodnokřídových uloženin na profilu Komorní Lhotka (vnější Západní Karpaty) (25-22 Frýdek-Místek)
   Předběžná zpráva o výzkumu nevápenitých dinoflagelát spodní křídy slezské jednotky (25-22 Frýdek-Místek, 25-23 Rožnov pod Radhoštěm, 26-11 Jablunkov)
   Předběžné výsledky studia nevápnitých dinoflagelát schrambašského souvrství na typovém profilu u Salcburku
   Předběžné výsledky studia organické hmoty sedimentů paleogénu podslezské jednotky a jejího vztahu ke vzniku uhlovodíků
   Příspěvek k litologii křídových souvrství na profilu Bystrý potok u Trojanovic (slezská jednotka, Vnější Západní Karpaty, Česká republika)
   Příspěvek k poznání stratigrafické pozice magmatitů těšínitové asociace ve slezské jednotce
   Příspěvek ke stratigrafii spodnokřídových sedimentů slezské jednotky : 25-21 Nový Jičín, 25-22 Frýdek-Místek
   Pylová analýza rašelinných proplástků v podloží štěrkopískových sedimentů u obce Grygov
   Die Schrambach-Formation an ihrer Typuslokalität (Unter-Kreide, Nördliche Kalkalpen, Salzburg): Lithostratigraphische Formalisierung und "historische" Irrtümer
   Sedimentary, biological and isotopic record of Early Aptian paleoclimate event in the Pieniny Klippen Belt, Slovak Western Carpathians
   Sedimentary, biological and isotopic record of early Aptian paleoclimatic event in the Pienniny Klippen belt, Slovak Western Carpathians
   Sporomorfy, dinoflageláti, foraminifery a vápnitý nanoplankton albsko-cenomanského stáří ze Štramberka a Bystré (slezská jednotka, vnější Západní Karpaty)
   Sporomorfy, dinoflageláti, foraminifery a vápnitý nanoplankton albsko-cenomanského stáří ze Štramberka a Bystré (slezská jednotka, vnější Západní Karpaty)
   Stratigrafie křídových pestrých oceánských vrstev karpatského flyše na Moravě : 25-14 Valašské Meziříčí
   Stratigrafie křídových pestrých oceánských vrstev karpatského flyše na Moravě
   Stratigrafie svrchnokřídových pestrých vrstev české části vnějších Západních Karpat
   Stratigrafie svrchnokřídových pestrých vrstev české části vnějších Západních Karpat
   The stratigraphic and paleoenvironmental setting of Aptian OAE black shale deposits in the Pieniny Klippen Belt, Slovak Western Carpathians
   Stroncianit z obchvatu města Příbor (Morava, Česká republika)
   Typový profil hradišťského souvrství v Nové Dědině u Frýdlantu n.O. (slezská jednotka, vnější Západní Karpaty, Česká republika)
   Valanginský anoxický event ve slezské jednotce doložený podle stabilních izotopů uhlíku
   Vztah palynofacií a izotopu 13C v sedimentech křídy slezské jednotky : 25-22 Frýdek-Místek
   Zpráva o biostratigrafickém výzkumu spodní křídy manínské jednotky v roce 2002 (lom Butkov, Strážovské vrchy, centrální Západní Karpaty)
   Zpráva o makropaleontologických sběrech ve štramberských vápencích v lomu Kotouč u Štramberka (tithon, Vnější Západní Karpaty)