Podrobnosti záznamu

Jméno
   Slavík, Josef
Autor monografie
   Mapa hydrogeologických poměrů České republiky
Autor článku
   Báňsko-technické podmínky dobývání uhlí na Kladensku
   Likvidace vrtů v povodích Moravy a Odry
   Morfohydrogeometrická analýza - metoda umožňující objektivnější pohled na formování zásob podzemní vody a jejich využití v rámci fluviálních uloženin údolní nivy
   Nález polymetalického zrudnění v proterozoiku na dole Kladno (překop č.253) v kladenském uhelném revíru
   Ochranná pásma zdrojů podzemních vod - ano či ne?
   Sestavení syntetických map potenciální zranitelnosti