Podrobnosti záznamu

Jméno
   Slavík, P.
Autor článku
   Geomorfologické jednotky České republiky 2005 zpracování v prostředí GIS
   Geomorfologické jednotky ČR 2005 - nové geomorfologické členění státního území
   Mapa morfostruktur České republiky.
   Morphostructures in the Territory of the Czech Republic (Europe)
   Morphostructures of the Czech Republic
   Nová geomorfologická mapa České republiky 1 : 500 000
   Nové geomorfologické členění České republiky 2005
   Philosophy of e new general geomorphological map of the Czech Republic 1:500 000